Strona główna

Strona główna

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W SZEWNI GÓRNEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19


INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

Na podstawie § 5, ust.1 i 2 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej informuje, że w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców ustalił dni 9 i 10 listopada 2020 r. (poniedziałek i wtorek) dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


Szanowni Państwo

Od poniedziałku, 9 listopada br. zostają zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III. Jednocześnie do 29 listopada br. zawieszone są zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII. Zajęcia będą prowadzone zdalnie (on-line).

Bez zmian pracują oddziały przedszkolne.

Uczniom z klas I-III, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 i wyrażą taką chęć, szkoła zapewni opiekę świetlicową.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma

 


Zasady organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich

w Szewni Górnej związane z możliwością czasowego ograniczenia

funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, w tym zasady

organizacji zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość - zobacz więcej ...


Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego
– wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

List Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównegoi Inspektora Sanitarnego


Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 02.09.2020 r.


NR KONTA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

66 9639 0009 2002 0057 3719 0003

NR KONTA RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

11 9639 0009 3002 0057 1119 0001


10zasad

 10rodzic


„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ...”

Jan Paweł II


Misja szkoły

1. Uczymy prawdy.

2. Kształtujemy piękno.

3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu.

4. Działamy po to, aby:

- nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;

- rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania;

- nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy;

- szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Wizja szkoły

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie


 

 

   

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016