Strona główna

Strona główna


Motto

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ...”

Jan Paweł II


Misja szkoły

1. Uczymy prawdy.

2. Kształtujemy piękno.

3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu.

4. Działamy po to, aby:

- nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności

i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;

- rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania;

- nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy;

- szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Wizja szkoły

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.


Co rodzic powinien wiedzieć w nowym roku szkolnym 2017/2018? broszura informacyjna....


Rozkład jazdy autobusów szkolnych

na I półrocze roku szkolnego 2017/2018

PRZYWÓZ – RANO

- Wyjazd z końca Szewni Dolnej - 7.00;

- Wyjazd z Bliżowa - 7.30

TRASA: Bliżów – Adamów III- Adamów II – Adamów I – Potoczek;

- Wyjazd z Lipska koło kościoła -6.55

TRASA: Lipsko - Lipsko Polesie

- Wyjazd z Guciowa - 7.25

TRASA: Guciów – Bondyrz- Trzepieciny- Jacnia

ODJAZDY – PO POŁUDNIU

KURS I

12.40- Lipsko, Jacnia, Trzepieciny, Bondyrz, Guciów;

KURS I

12.40 – Szewnia Dolna, Potoczek, Adamów, Bliżów;

KURS II

14.20- Lipsko, Jacnia, Trzepieciny, Bondyrz, Guciów;

KURS II

14.20 – Szewnia Dolna, Potoczek, Adamów, Bliżów;

KURS III

Dodatkowy kurs

15.00- Szewnia Dolna, Lipsko, Lipsko Polesie, Potoczek, Adamów, Bliżów, Jacnia, Trzepieciny

   

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016