Strona główna

Strona główna

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W SZEWNI GÓRNEJ W DOBIE PANDEMII COVID-19


Dzień Edukacji Narodowej

 roze3

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę Nauczycielom,
Wychowawcom i Pracownikom Niepedagogicznym wielu sukcesów,
które b
ędą powodem satysfakcji i spełnienia zawodowego, radości
i
optymistycznego nastawienia w każdym dniu pracy, wszelkiej pomyślności,
poczucia wa
żności wykonywanego zawodu oraz wdzięczności uczniów,
z kt
órymi dzielicie się Państwo swoją wiedzą i doświadczeniem, umiejętności
wyznaczania rozs
ądnych granic i mądrości bezstronnego oceniania
oraz spe
łnienia marzeń w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

Bądźcie Państwo przyjaciółmi naszych dzieci i młodzieży,
bo tylko przyjaciele buduj
ą trwale, mądrze i na lata…

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


Bezpieczeństwo uczniów w środkach transportu zbiorowego
– wspólny list szefów MEN, MI i GIS

Zasady bezpiecznego korzystania z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

List Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Infrastruktury i Głównegoi Inspektora Sanitarnego


Rozkład jazdy autobusów szkolnych od 02.09.2020 r.


NR KONTA STOŁÓWKI SZKOLNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

66 9639 0009 2002 0057 3719 0003

NR KONTA RADY RODZICÓW

BANK SPÓŁDZIELCZY W KRASNOBRODZIE

11 9639 0009 3002 0057 1119 0001


10zasad

 10rodzic


„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ...”

Jan Paweł II


Misja szkoły

1. Uczymy prawdy.

2. Kształtujemy piękno.

3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu.

4. Działamy po to, aby:

- nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;

- rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania;

- nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy;

- szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Wizja szkoły

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie


 

 

   

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016