Aktualności

Szczegóły


ŻOŁNIERZOM BCH WALCZĄCYM O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY

Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice naszej szkoły, a także przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, kombatanci oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości uczcili w piątek, 11 maja 2018 r., 75. rocznicę bitwy pod Wojdą a zarazem 37. Rocznicę nadania imienia Batalionów Chłopskich naszej szkole. Była modlitwa, okolicznościowe przemówienia oraz akademia w wykonaniu naszych uczniów, na którą złożyły się wiersze, pieśni patriotyczne oraz taniec z wykorzystaniem biało - czerwonej flagi.

Uroczystość rozpoczęła Pani dyrektor, Elżbieta Kuźma, która powitała Gości, a następnie odbyła się msza święta w intencji poległych, pomordowanych i żywych obrońców Ziemi Zamojskiej w latach 1940 - 1945. Mszę odprawił ksiądz Mateusz Furmaniak, wikariusz Parafii Kosobudy. Potem uczestnicy obchodów przeszli pod pomnik upamiętniający poległych podczas bitwy pod Wojdą oraz poległych mieszkańców Szewni, którzy oddali życie za Ojczyznę w czasie hitlerowskiej okupacji. Tam, w obecności pocztów sztandarowych, złożyli wieńce i kwiaty.

Wśród uczestników obchodów Dnia Patrona naszej szkoły byli: Pan Czesław Walczak, członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lublinie, Pan Stanisław Misztal – Prezes Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy BCH – Zarząd Okręgu w Zamościu z pocztem sztandarowym, Pani Teresa Sawicka – starszy wizytator Zamojskiej Delegatury Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Pan Edward Harasim – v-ce Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żołnierzy BCH oraz członek Zarządu – Pan Julian Strumiński. W uroczystości wzięli również udział: Pan Dariusz Szykuła – Wójt Gminy Adamów, współgospodarz uroczystości, Pan Janusz Bałabuch – Wójt Gminy Krynice, Pan Jerzy Zawadzki – Sekretarz Powiatu Zamojskiego, Pani Maria Sak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchowoli z pocztem sztandarowym, Pani Jadwiga Gorzała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej z pocztem sztandarowym, Pani Agata Baj - Dyrektor Szkoły Podstawowej Krynicach z pocztem sztandarowym, Gminny Zarząd BCH w Krynicach z pocztem sztandarowym, Zarząd Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Adamowie z pocztem sztandarowym, przedstawiciele RPN w Zwierzyńcu – zastępca dyrektora, Pan Tadeusz Grabowski oraz Pan Wojciech Bober, Pan Lucjan Bednarz i Pan Jarosław Dąbrowski reprezentujący Nadleśnictwo Zwierzyniec, Pani Bożena Skiba – Przewodnicząca Rady Gminy Adamów, Pani Ewelina Droździel – Szykuła – Skarbnik Gminy Adamów, sołtysi Szewni Górnej, Szewni Dolnej i Wólki Wieprzeckiej, Pan Edmund Sitek, Drużyna Harcerska z Wólki Wieprzeckiej, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej w Szewni Dolnej, byli nauczyciele naszej szkoły, pani pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Adamowie, rodzice, mieszkańcy Szewni Górnej i Dolnej oraz Pan Jerzy Kądzielewski z żoną Lilianą.

Wygłaszający okolicznościowe przemówienia podkreślali, że ta uroczystość, to doskonały przykład patriotyzmu, a zarazem żywa lekcja historii. Były to słowa ważne, ponieważ szkoła stara się przekazywać uczniom wartości, którymi kierowali się w swoim życiu i walce żołnierze Batalionów Chłopskich - honor, odwaga, miłość do Ojczyzny, poczucie odpowiedzialności za Polskę.

Wzruszenia podczas trwania całej uroczystości nie ukrywał szczególny dla nas Gość, Pan Jerzy Kądzielewski, były absolwent naszej szkoły, który przekazał do Izby Pamięci eksponaty z czasów II wojny światowej a także prywatne fotografie z lat 1930 do 1940. Jego przemówienie skierowane do uczniów szkoły zostało przyjęte entuzjastycznie a przysłowiowy „żółwik” skierowany w ich kierunku sprawił, że Pan Jerzy zyskał sympatię dzieci pomimo znacznej różnicy wieku.

Takie momenty to okazja do dumy z Patrona i lekcja historii, by młodzież przechowywała pamięć o tych, którzy oddali za nas życie. Uroczystość Święta Patrona, tradycyjnie już, zakończyła się zwiedzaniem Izby pamięci oraz poczęstunkiem dla dzieci i zaproszonych gości.


Uczennica klasy II szkoły podstawowej Nikola Teterycz zajęła III miejsce w II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „ Nasza biało – czerwona”, który został zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w Zamościu w ramach 187 rocznicy ustanowienia barw narodowych i Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Na konkurs wpłynęło 274 prace z 44 placówek województwa lubelskiego. Konkurs zorganizowany został pod Patronatem Prezydenta Miasta Zamość - Pana Andrzeja Wnuka, przy współpracy z Polskim Towarzystwem Weksylologicznym oraz Pogotowiem Flagowym. Przedsięwzięcie zorganizowano w ramach jubileuszu 70- lecia Młodzieżowego Domu Kultury im. Kornela Makuszyńskiego w Zamościu, którego finał odbędzie się w marcu 2019 roku. Praca plastyczna została wykonana pod kierunkiem p. Moniki Bochen

Gratulujemy!


Pamiętamy...

            Aby upamiętnić niezwykle istotny fakt w historii Polski – uchwalenie Konstytucji 3 Maja – najmłodsi uczniowie w naszej szkoły, 30 kwietnia, przygotowali uroczysty apel. Jak ważna jest to data w historii kraju, świadczyć też może obecność zaproszonych gości. A odwiedzili nas tego dnia Wójt Gminy Adamów, Przewodnicząca Rady Gminy oraz przedstawiciele Nadleśnictwa Zwierzyniec.

            Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. W dalszej części usłyszeliśmy piękne wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Uczniowie przypomnieli nam wydarzenia historyczne i okoliczności powstania pierwszej polskiej konstytucji. Wyjaśnili, dlaczego jest to tak ważny dzień dla naszego kraju. Bardzo wyraźnie zaznaczyli, że warto i należy pielęgnować tę wielką wartość, jaką jest patriotyzm.

            Jednak 30 kwietnia to nie tylko data upamiętniająca w naszej szkole fakt uchwalenia konstytucji. W tym dniu bowiem postanowiliśmy włączyć się w akcję sadzenia Dębów Niepodległości. To była druga część naszej uroczystości. W związku z tym, Pani Dyrektor – Elżbieta Kuźma odczytała list Wojewody Lubelskiego Pana Przemysława Czarnka skierowany do szkół uczestniczących w tej akcji.

            Pan Wojewoda zaznaczył, jak bardzo ważna i piękna jest to inicjatywa. Inicjatywa, która jest nie tylko formą godnego upamiętnienia szczególnego jubileuszu naszej Ojczyzny, ale także przypomina o znaczeniu narodowej zgody i odpowiedzialności każdego z nas za jej rozwój i bezpieczeństwo.

            Pięknie uformowaną kolumną przeszliśmy więc w okolice Pomnika upamiętniającego poległych w walce o niepodległość żołnierzy Batalionów Chłopskich i ludności cywilnej, by obok posadzić Dąb Niepodległości. Towarzyszyli nam przedstawiciele władz samorządowych i nadleśnictwa, którzy wspólnie z Panią Dyrektor dokonali aktu sadzenia Dębu. Nie zabrakło również reprezentantów społeczności uczniowskiej. Z dumą w tym akcie uczestniczyli: Maja Cios i Wiktor Świergoń – uczniowie klasy III szkoły podstawowej oraz Daniel Farion – uczeń klasy III gimnazjum. Przed posadzeniem Dębu, za pośrednictwem inż. Nadzoru Nadleśnictwa Zwierzyniec, Pana Piotra Szewczuka, wysłuchaliśmy słów Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, który stwierdził, że udział w tej cennej inicjatywie dla leśników ma wyjątkowy wymiar: patriotyczny i przyrodniczy, i dlatego przekazali nam drzewo szczególne, będące symbolem leśnej siły, potęgi i trwałości. Zasadzony Dąb będzie stanowił pamiątkę nie tylko bohaterskiej przeszłości polskiego narodu, ale także symbol wspólnych działań łączących pokolenia.

            Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły i pamiątkową fotografią.


Na „Wieczór z książką” uczniowie klasy VII zaprosili Przewodniczącą Rady Gminy, Panią Bożenę Skibę, jedną z mam, Panią Wioletę Purę oraz absolwentkę naszej szkoły Aleksandrę Szarafin.

            Zaproszeni goście zaprezentowali nam wybrane przez siebie propozycje lektur, były to: „ Czarne stopy” Seweryny Szmaglewskiej, „Zezia i wszystkie problemy świata” Agnieszki Chylińskiej oraz „Matka” Maksyma Gorkiego. Panie przekazały nam, jak wiele wartości niesie kontakt z książką, jak wzbogaca i ile uczy.

            Spotkanie umilaliśmy sobie odgadywaniem zagadek o książkach, rozpoznawaniem tytułów lektur.

            „Wieczór z książką” zaliczamy do bardzo pozytywnych przeżyć, a słowa naszej noblistki Wisławy Szymborskiej niech stanowią dla niego puentę Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła.


Klasy VI i VII w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczą w programie „Trzymaj formę”

        Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!" współorganizowany jest  przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Program „Trzymaj formę!” to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną. zobacz sprawozdania z realizacji programu...


            Dziś, klasa VII i IIG uczestniczyła w imprezie „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Myślimy, że założony przez Lubelskiego Kuratora Oświaty cel został osiągnięty. Pokazy i prezentacje promujące szkolnictwo zawodowe podobały się nam. Szczególne wrażenie zrobiła na nas możliwość dokonywania zabiegów weterynaryjnych oferowana przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Zamościu. Mogliśmy sami wykonywać zastrzyki na sztuce mięsa typu karkówka, czy zaprzyjaźnić się z psem – modelem. Dzięki Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, tz. BUDOWLANCE i ich spożywczej ofercie, czyli możliwości własnoręcznego komponowania sałatek, dużej ilości przepysznych ciast oraz kruchych przekąsek nikt z nas nie był głodny. EKONOMIK zainteresował ofertą kształcenia w zawodzie logistyk. Tu można było obserwować obsługę drona. Jedna z naszych koleżanek z IIG skorzystała z usług fryzjerskich.

Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni sposobem organizacji oraz prezentacji imprezy. Nadmieniamy, że czas umilały wokalne oraz taneczne występy uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Gorąco polecamy kolejnym rocznikom młodszych kolegów skorzystanie z możliwości wyjazdu na „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”.


24.04.2018 r. w Jarosławcu rozegrane zostały mistrzostwa powiatu zamojskiego w piłkę nożną dziewcząt Szkolnego Związku Sportowego, kategoria. Gimnazjum. Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej zostały rozlosowane do silnej grupy, w której swoje mecze ukończyły na 3 miejscu. Niestety wywalczone miejsce w grupie nie pozwoliła na udział w dalszej rywalizacji, czyli na grę w walce o finał. Ostatecznie turniej uczennice ukończyły na bardzo dobrym 5 miejscu w całym powiecie. Mistrzem a zarazem zwycięzcą eliminacji powiatowych zostały reprezentantki z Krasnobrodu.

Skład naszej drużyny: Martyna Kania, Joanna Świrgoń, Paulina Kwaśniuk, Wiktoria Skiba (wszystkie kl. III B gim.), Małgorzata Grela, Wiktoria Kiszczak (wszystkie kl. III A gim.), Julia Małyszek (kl. II gim.) Natalia Pura i Oliwia Kotarba (obie kl. VII).


13.04.2018 r. uczniowie z naszej szkoły startowali w Otwartych Mistrzostwach Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego LZS w Biegach Przełajowych. Impreza sportowa odbywała się na obiektach OSiR w Zamościu i okolicznym parku w kilku kategoriach. Spośród uczniów naszej szkoły najlepszy wynik wybiegał Przemysław Częścik (kl. IV A), który zajął 1 miejsce w biegu na 600 metrów klas IV. Również bardzo dobry wynik uzyskała Wiktoria Kucner (kl. IV A), która stanęła na najniższym stopniu podium w swojej kategorii wiekowej (600 metrów dziewcząt kl. IV).

Na słowa uznania zasługują jeszcze dwie nasze reprezentantki, którym niewiele zabrakło do miejsca na podium. Roksana Włoszuk (kl. III) przybiegła jako 4 w kategorii dziewczęta kl. III na dystansie 300 metrów. Ten sam wynik uzyskała Julia Lewusz (kl. V), która pobiegała na 600 metrów, jednakże należy dodać, że miała zdecydowanie najtrudniejsze zadanie, gdyż rywalizowała nie tylko z rówieśnikami, a nawet z zawodniczkami o rok starszymi.


12.04.2018 r. w naszej szkole zostały rozegrane mecze eliminacyjne w piłkę nożną Szkolnego Związku Sportowego na etapie gminnym. Nasi uczniowie rywalizowali z rówieśnikami z Suchowoli. Zawody rozegrano w dwóch kategoriach wiekowych: chłopcy-szkoła podstawowa i dziewczęta-gimnazjum. Chłopcy niestety musieli uznać wyższość rywali, natomiast dziewczęta z Szewni Górnej po bramce Joanny Świrgoń odniosły zwycięstwo i w nagrodę awansowały do eliminacji na szczeblu powiatu.

Skład chłopców: Przemysław Częścik, Karol Wiatrzyk (obaj kl. IV a), Patryk Pura, Jakub Gromadzki, Bartłomiej Persik, Igor Cios, Dawid Kozłowski (wszyscy kl. V) i Jakub Guziak (kl. VI).

Skład dziewcząt: Martyna Kania, Joanna Świrgoń, Paulina Kwaśniuk, Wiktoria Skiba (wszystkie kl. III B gim.), Patrycja Sarzyńska, Małgorzata Grela, Wiktoria Kiszczak (wszystkie kl. III A gim.), Julia Małyszek (kl. II gim.) i Oliwia Kotarba (kl. VII).


Nieuchronność omija, co chcemy ocalić,

wystarczy ciepłą iskrę pod sercem zapalić,

by rosły w nas i trwały ulotne wrażenia -

drogowskazy pamięci najmilsze – wspomnienia...

        11 kwietnia zebraliśmy się w sali gimnastycznej, by podczas uroczystego apelu wspominać Św. Jana Pawła II oraz Ks. Krystiana Kotulskiego – wspaniałego katechetę i wychowawcę, którego śmierć nagle, niespodziewanie zabrała do Domu Ojca.

            Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą Św. celebrowaną przez ks. Zwolaka - proboszcza tutejszej parafii. Po Mszy Św. głos zabrali nasi uczniowie. Przypomnieli życie i działalność obu postaci, wskazując na podobieństwa w zachowaniu, działalności w życiu codziennym.

            Jak ważne i potrzebne było to spotkanie, zauważyliśmy już od początku. Cała społeczność szkolna i mieszkańcy Szewni Górnej, którzy przybyli do naszej szkoły, w zadumie i ogromnym skupieniu słuchali wypowiadanych słów.

            W tym dniu szczególnie mocno odczuliśmy bliskość, „obecność” Świętego Jana Pawła II

i Księdza Krystiana Kotulskiego.


ks Krystian kondolencje

Śmierć przychodzi nagle …

       Jeszcze kilka dni temu nie przeczuwaliśmy, że nadejdą wydarzenia, które tak strasznie nas zaskoczą …

         Informacja o śmierci Ks. Krystiana Kotulskiego była informacją przerażającą. Nie możemy uwierzyć, nie godzimy się z faktem, że ktoś, kto parę dni temu był z nami, odszedł. Ciągle mamy w głowach Jego głos, obraz twarzy pogodnej, uśmiechniętej. Ksiądz Krystian był młodym człowiekiem pełnym miłości do uczniów, koleżanek i kolegów z pracy. Jego empatia i optymizm wypełniały sale lekcyjne, korytarze szkolne każdego dnia.

Krystianie!

         Byłeś wspaniałym przyjacielem, świetnym kolegą i sympatycznym człowiekiem, bardzo lubianym przez uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Takiego Cię zapamiętamy.

         Jesteśmy dumni, że byłeś z nami, byłeś nam bliski, rozumiałeś nas. Doświadczyliśmy Twojej wielkiej życzliwości. Dziękujemy Ci za to. Będzie nam Cię brakowało. Tak strasznie trudno zrozumieć tę śmierć, nagłą i niespodziewaną.

         W imieniu pracowników Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej, uczniów, rodziców składamy wyrazy współczucia wszystkim, których ta śmierć dotknęła: Rodzinie Księdza Krystiana, Przyjaciołom, Bliskim.

         Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. (J.11,25 -26)

Krystianie, spoczywaj w pokoju i czekaj na nas w Domu Ojca!


Chciałoby się zaśpiewać Wiosno, ach to ty, bo zwykle 21 marca czuje się ją i widzi dookoła. Zamiast tego recytowaliśmy zabawne wiersze Jana Brzechwy, by wprawić się w radosny nastrój. Wśród wierszy prezentowanych przez uczniów III klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum znalazły się Kto z kim przestaje czy Kokoszka smakosza.

Za niekwestionowaną gwiazdę występów uznaliśmy Mateusza Łosiewicza, który z wielkim wdziękiem wcielał się w rolę wilka, Kopciuszka oraz świni.


Konkurs literacko – fotograficzny „Mała ojczyzna – ludzie i miejsca” - zakończony!

 

        16 marca br. został podsumowany konkurs pod hasłem Mała ojczyzna – ludzie i miejsca. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w III Liceum Ogólnokształcącym im. C. K. Norwida w Zamościu.

            Kolejny raz okazało się, że nie trzeba jechać daleko, by odkryć miejsca piękne, tajemnicze, niezwykłe. Gimnazjaliści w swoich pracach dotarli więc do cichych bohaterów i nieznanych opowieści. Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców kolejnej edycji.

I miejsce zdobyła praca naszej uczennicy – Wiktorii Szykulskiej – opowiadanie pod tytułem Mój Sen, Moja Śmierć, Mój Zamość, Moje Ukojenie ...

            Wiktorii składamy serdeczne gratulacje, sobie zaś życzymy z tej okazji, byśmy mogli kiedyś, może już w niedalekiej przyszłości przeczytać profesjonalnie wydaną powieść, nowelę, opowiadanie …


Piątkowe spotkanie z Kubusiem Puchatkiem

            Niektórzy uczniowie klas trzecich gimnazjum uczęszczają na zajęcia dodatkowe, gdzie rozwijają swoje zdolności aktorskie i dziennikarskie. Niedawno członkowie Koła Czytelniczo – Dziennikarskiego promowali czytelnictwo w klasie I Szkoły Podstawowej. Natomiast członkowie Koła Teatralnego 16 marca br. zorganizowali spotkanie wychowanków oddziału przedszkolnego z Kubusiem Puchatkiem. Gimnazjaliści opracowali scenariusz spotkania, zaplanowali każdą minutę. Przygotowali wiele ciekawych zabaw, zadań do wykonania przez przedszkolaków.

            Okazało się, że warto było. Na zakończenie dzieci otrzymały od Kubusia Puchatka pamiątkowe dyplomiki i piękne naklejki.


Z związku z ogłoszeniem roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, nasi uczniowie: Aleksandra Sołtys, Maja Cios, Igor Cios i Patrycja Szykulska, 13 marca 2018 r. wzięli udział w VI edycji KONKURSU RECYTATORSKIEGO pod hasłem „Wiosenne spotkania z ….NIEPODLEGŁĄ”, który odbył się Krasnobrodzkim Domu Kultury. Młodzi artyści z wielkim zapałem i przejęciem zaprezentowali wiersze i fragmenty prozy. Został również rozstrzygnięty konkurs plastyczny pod tym samym hasłem. Nagrodzeni zostali następujący uczniowie naszej szkoły: Jakub Skiba i Natalia Bielak zajęli II miejsce, natomiast praca plastyczna Leny Lewusz została wyróżniona.

Wszystkim recytatorom i plastykom serdecznie gratulujemy.


Twórcze kreacje uczniów klasy VII

            Uczniowie naszej szkoły często w sposób kreatywny i twórczy podchodzą do zajęć lekcyjnych. Potrafią swoimi pomysłami nie tylko wzbogacić treści programowe, ale również ożywić lekcje języka polskiego. Niektórzy  bardzo lubią przebierać  się oraz odgrywać różne scenki.

            To właśnie klasa VII, realizując temat Barwny świat bohaterów na podstawie powieści Quo vadis H. Sienkiewicza,  zaprojektowała, a następnie wykonała według własnego pomysłu stroje starożytnych Rzymian. Na chwilę sala lekcyjna zamieniła się w wybieg mody. Mogliśmy zobaczyć Nerona - jednego z głównych bohaterów powieści oraz Ligię - śliczną młodziutką dziewczynę.

            Uczniowie przekonali się, że nie tylko uczestniczą w zajęciach, ale mają wpływ na przebieg lekcji.


WYCHOWANKOWIE Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

I UCZNIOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ

W NAUCE I ZACHOWANIU W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 zobacz...


Eliminacje Gminne 41 edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

pt. ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 02.03.2018r. w naszej szkole przeprowadzono eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod nazwą „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Do turnieju zgłosiło się 16 uczestników z dwóch szkół. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy tj. grupa I – uczniowie szkół podstawowych oraz grupa II – uczniowie szkół gimnazjalnych.

Osoby uczestniczące w eliminacjach gminnych otrzymali do rozwiązania testy, które po zakreśleniu odpowiedzi zostały sprawdzone przez komisję.

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa:

I miejsce – Dawid Greszta, klasa IV, Szkoła Podstawowa w Szewni Górnej

II miejsce – Bartłomiej Fusiarz, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Suchowoli

III miejsce – Kamil Piskor, klasa VI, Szkoła Podstawowa w Suchowoli

II grupa:

I miejsce – Wiktoria Piotrowska, klasa IIIG, Publiczne Gimnazjum w Suchowoli

II miejsce – Małgorzata Grela klasa IIIG, Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej

III miejsce – Kacper Selech, klasa IIIG, Publiczne Gimnazjum w Szewni Górnej

Osoby, które zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych grupach, wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy powodzenia na eliminacjach powiatowych.


Komputerowy ćpun

            Krzysztof Piersa, autor książki Komputerowy ćpun, 22 lutego 2018 roku gościł w Bibliotece Publicznej w Potoczku. Na spotkanie, podczas którego przestrzegał przed zagrożeniem płynącym z nadużywania gier komputerowych, zaproszeni byli nasi uczniowie.

            Słowa wypowiedziane przez Pana Krzysztofa głęboko wryły się w świadomość gimnazjalistów.

            Wiktoria – uczennica klasy IIIb mówi: […] ten niezwykły człowiek ujął nas swoją szczerością i otwartością. Słuchając go, wiedziałam, że zdaje sobie sprawę, w jakim celu znalazł się w tym akurat miejscu i ile jego obecność znaczy dla niektórych z nas. Jego wykład dotyczył uzależnień od gier komputerowych oraz telefonów komórkowych. I choć być może ten problem nie dotyczy mnie bezpośrednio, to jestem w stanie zrozumieć ogólny przekaz wypowiedzi. A jest on, muszę przyznać, dość głęboki. Mężczyzna posługiwał się prostym, młodzieżowym językiem, w którym nie brakowało internetowego slangu i utartych przez nastolatków „powiedzonek”. [...]Dowiedziałam się, jak należy postępować z samym sobą: twardo i bez pobłażliwości, tylko taka postawa może doprowadzić mnie do zwycięstwa, spełnienia marzeń.

            Dominik – uczeń tej samej klasy, również potwierdza pozytywny odbiór przekazu: [...] sam spędzam bardzo dużo czasu przed komputerem, więc bardzo dobrze zrozumiałem prowadzącego. Po warsztatach poważnie przemyślałem swoje dalsze postępowanie. Stwierdziłem, że czas, który spędzam przy komputerze jest zbyt duży, więc zacząłem go oszczędzać i czuję się z tym bardzo dobrze.

            […] Muszę przyznać, że Pan Piersa ma wyjątkowy talent w nawiązywaniu relacji z młodzieżą. Zauważyłam to zwłaszcza w momencie, gdy przywoływał celne przykłady naszych codziennych zachowań – podsumowuje spotkanie Oliwia – także uczennica klasy IIIb.

            Stanowisko uczennicy klasy IIIa – Klaudii nie jest odmienne. […] Dotychczas nie zdawałam sobie sprawy z nowego rodzaju uzależnienia, jakim jest komputer. Historia Pana Krzysztofa uświadomiła mi, jak cienka jest granica między uzależnieniem a przyjemnością. Zaczęłam się zastanawiać, jak daleko od tej granicy jestem ja.

            Czy takie spotkania mają sens? Odpowiedź chyba jest zbędna …


W lutym i marcu 2018 roku młodsza grupa przedszkolaków realizować będzie Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”.

Celem programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy a także wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony ich dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. zobacz więcej ...


1

„Moja Babcia to Królowa mój Dziadek to Król” - tymi słowami rozpoczynaliśmy uroczystość Dnia Babci i Dziadka, która odbyła się 16 lutego w świetlicy szkolnej naszej szkoły. zobacz więcej...


Dziś

wszystko kręci się dookoła, smutki i żale odeszły w cień.

Dziś

życie do tańca woła, by rozbawić Twój szary dzień

            I półrocze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie naszej szkoły zakończyli huczną zabawą – zwaną w tradycji szkoły – choinką szkolną. Skoczne dźwięki muzyki wypełniały salę gimnastyczną już od godziny 11.00.

            Czas od godziny 11.00 do 15.00 zarezerwowany był wyłącznie dla najmłodszych uczestników zabawy. Nasi milusińscy, w pięknych, karnawałowych strojach, z wielką ochotą brali udział w zabawie i zorganizowanych specjalnie na tę okazję konkursach.

            Natomiast o godzinie 16.00 w sali pojawili się uczniowie starszych klas. Oni również zaprezentowali się w eleganckich, wieczorowych kreacjach, pięknych makijażach i fryzurach. Wyglądali bardzo dostojnie i dorośle.

            Dla obu grup rodzice przygotowali smaczny poczęstunek.

Wszyscy bawili się znakomicie, co szczególnie dało się zauważyć przed godziną 21.00, kiedy to nieuchronnie zbliżał się koniec...


Aktualności z pierwszego półrocza zobacz....


   

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016