2012/2013

Szczegóły

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

28 czerwca 2013r. po raz ostatni w tym roku szkolnym zabrzmiał szkolny dzwonek. Nauczyciele, uczniowie oraz rodzice przybyli, aby podsumować mijający rok. Dla uczniów był to oczywiście radosny moment rozdania świadectw. Pani Dyrektor Elżbieta Kuźma wręczyła nagrody oraz wyróżnienia uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Nagrodzeni zostali również sportowcy oraz laureaci konkursów przedmiotowych.
Klasy IIIA oraz IIIB gimnazjum po raz ostatni gościły w murach naszej szkoły. Zgodnie z tradycją złożyli oni uroczyste ślubowanie oraz zaprezentowali część artystyczną przygotowaną specjalnie na tę okazję.
Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. 


70 ROCZNICA BITWY POD WOJDĄ

10 maja br. w miejscowości Wojda w gminie Adamów miały miejsce obchody 70 rocznicy bitwy partyzanckiej.
W starciu pod Wojdą brali udział partyzanci z Batalionów Chłopskich i oddział partyzantki sowieckiej. W odpowiedzi na wysiedlenia, dowództwo Batalionów Chłopskich ogłosiło stan wojenny obwodu zamojskiego. Sformowane w okolicach Dzierążni oddziały I Kadrowej Kompanii BCh  zebrały się w okolicy Bliżowa,  przygotowane do walki zbrojnej z okupantem.

30 grudnia 1942r. w godzinach porannych doszło do pierwszej otwartej potyczki z oddziałem niemieckim,  liczącym ok. 350 żandarmów.  Bitwa pod Wojdą była pierwszym zbrojnym starciem oddziałów partyzanckich BCh z dużym oddziałem hitlerowskim w  obronie wysiedlonej ludności Zamojszczyzny.

Mimo że bitwa odbyła się 30 grudnia 1942r., to ze względu na utrudniony dojazd na to historyczne miejsce zimą, jak również miesiąc, w którym nadano Szkole Podstawowej w Szewni Górnej imię Batalionów Chłopskich,  tradycją stało się obchodzenie tej rocznicy w maju.

Jak co roku, gospodarzami uroczystości byli Wójt Gminy Adamów i Zespół Szkół w Szewni Górnej. Uroczystość zgromadziła liczne poczty sztandarowe, grono przedstawicieli władz różnego szczebla i instytucji państwowych, przedstawicieli Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych Ziemi Zamojskiej i kombatantów spod znaku Batalionów Chłopskich. Wśród przybyłych gości byli : Pan Jerzy Sobczuk – Wicestarosta Zamojski; Pani Dorota Kurzyńska – Starszy Wizytator Zamojskiego Oddziału Zamiejscowego Lubelskiego Kuratorium Oświaty; Pan Zdzisław Strupieniu – Dyrektor RPN

w Zwierzyńcu; Pan Piotr Koczułap – Radny Gminy Zamość; Pan Janusz Bałabuch – Wójt Gminy Krynice; Pan Marian Wojtas – Członek Prezydium Zarządu BCH – Zarząd Główny w Lublinie; Pan Piotr Szmidt – Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli; Pani Jadwiga Gorzała – Dyrektor SP w Wólce Wieprzeckiej.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy polowej na skraju lasu w intencji partyzantów, którą odprawił proboszcz Parafii Kosobudy ks. Józef Zwolak. Następnie odbyło się składanie wieńców przez delegacje przy pomniku poświęconym poległym w tej bitwie.

W sposób szczególny w serca zapadły okolicznościowe przemówienia osób, które pamiętały tamte trudne dla polskiego narodu czasy i wzruszająca część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół w Szewni Górnej.

Miejsce, zgromadzone osoby jak i wspaniały krajobraz sprawiły, że była to niezapomniana lekcja historii. 


GMINNY DZIEŃ SPORTU

W dniu 7 czerwca 2013 r. na boisku sportowym w Jacni odbyły się rozgrywki sportowe zorganizowane z okazji Dnia Dziecka o Puchar Rady Gminy Adamów. Uczestniczyli w nich uczniowie z dwu szkół: Zespołu Szkół w Szewni Górnej i Zespołu Szkół w Suchowoli. Była to wspaniała okazja do zabawy, współzawodnictwa i oderwania się od trudów nauki. Zawody przygotowali i przeprowadzili nauczyciele z Zespołu Szkół w Szewni Górnej.

Impreza rozpoczęła się o godz. 9.00 przemówieniem Przewodniczącego Rady Gminy Adamów p. Janusza Kowalczuka, który zachęcił wszystkich do wspólnej zabawy i przypomniał o zasadach fair play.

Uczniowie z wszystkich klas rywalizowali na specjalnie przygotowanym  na ten dzień boisku. Wśród różnorodnych konkurencji sprawnościowych były m.in. marsz na szczudłach, bieg w workach, przekładanie szarfy, gra w „dwa ognie” itd. Drużyny dobrze poradziły sobie z tymi trudnymi konkurencjami. Za udział dzieci otrzymały słodycze. Jednak największą atrakcją w tym dniu były mecze siatkówki i piłki nożnej. Rozgrywki i zawody przebiegały w niezwykle przyjaznej i koleżeńskiej atmosferze i  pomimo zaciętej rywalizacji, walczono z pełnym poszanowaniem przeciwnika.

Gminny Dzień Sportu zakończył podsumowaniem i wręczeniem pucharów oraz nagród dla uczestników Wójt Gminy Adamów p. Dariusz Szykuła.

Dzięki trudowi włożonemu przez organizatorów w przygotowanie tej imprezy, niesłabnącej walki uczestników i entuzjazmowi, z jakim kibice dopingowali swoich faworytów, mogliśmy podziwiać niezapomniane widowisko. Pokazało ono, w jaki sposób możemy mile spędzić czas oraz jak ważny i potrzebny jest sport w życiu człowieka.


BAL GIMNAZJALNY

Tradycją stało się już, że uczniowie gimnazjum uroczyście żegnają się ze swoją szkołą na balach gimnazjalnych. 8 czerwca w naszej szkole odbył się Bal Gimnazjalny.

Po tygodniach przygotowań uczniowie klas trzecich odświętnie ubrani, pełni obaw i niepokoju, stawili się w budynku Sali gimnastycznej, aby odtańczyć pierwszego w życiu poloneza. Szybko okazało się jednak, że obawy były nieuzasadnione, ponieważ, sądząc po gromkich brawach publiczności, wypadli znakomicie.

Po zakończeniu części oficjalnej gimnazjaliści udali się na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Następnie rozpoczęła się dyskoteka, na której wszyscy dobrze się bawili. Zabawa trwała do północy. Uczniowie rozeszli się do domów bardzo zmęczeni, ale ze wspaniałymi wspomnieniami.


IGOR CIOS uczeń klasy I Szkoły Podstawowej został laureatem II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej ,,Mam 6 lat” w województwie lubelskim i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

,,NIE PAL PRZY MNIE PROSZĘ ” W KLASIE I


 Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”.

 W styczniu w naszej szkole oddziały przedszkolne – grupy pięciolatkowi sześciolatków -  przystąpiły do realizacji Programu Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” przygotowanego  przez Państwową Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Zamościu. Program był adresowany do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców i opiekunów. Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed biernym wdychaniem dymu. 

Treści programu realizowane były w czasie  5 zajęć warsztatowych: „Co i dlaczego dymi?”, „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?”, „Jak unikać dymu papierosowego?”, „Nie pal przy mnie!”.

 Na początku zapoznały się z maskotką programu dinozaurem Dinusiem, zwolennikiem czystego powietrza i przeciwnikiem dymu papierosowego. Dzieci spotkały się z Panią pielęgniarką, która przeprowadziła z nimi pogadankę na temat konsekwencji palenia papierosów i szkodliwego wpływu na zdrowie człowieka. Rodzice wraz z dziećmi zostali zaproszeni do wzięcia udziału w wykonaniu plakatów o tematyce antynikotynowej "Skutki palenia".

Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek „Nie pal przy mnie”, który wręczały palącym członkom rodziny. Podsumowaniem prowadzonych zajęć był quiz  zakończony słodkim poczęstunkiem.

Zajęcia pobudziły ciekawość dzieci poruszanymi tematami, przez co chętnie w nich uczestniczyły.

Barbara Michałuszko


Od dnia 11 stycznia 2013r. klasa I szkoły podstawowej będzie realizowała Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I-III ,,Nie pal przy mnie, proszę ”. Program ten stanowi drugie ogniwo w cyklu programów profilaktyki antytytoniowej adresowanych do dzieci i młodzieży, a inicjowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną we współpracy z resortem edukacji. Pierwszym ogniwem edukacji antytytoniowej był program ,,Czyste powietrze wokół nas” realizowany przez obecnych pierwszaków  w przedszkolu.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU :

uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia,

●kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie,

●uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia,

●uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem,

●wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach,  gdy inni ludzie przy nich  palą papierosy.

 STRUKTURA PROGRAMU 

Program składa się z pięciu zajęć warsztatowych o następującej tematyce:

1. Co to jest zdrowie? 

2. Od czego zależy nasze zdrowie?

3. Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4. Co robić gdy moje zdrowie  jest zagrożone?

5. Nie pal przy mnie , proszę!

Podsumowanie programu nastąpi w lutym 2013r.

Koordynator programu

Krystyna Puźniak


WITAJCIE  PIERWSZAKI !

Od początku września, to jest od początku roku szkolnego minęły już  dwa miesiące i nadszedł czas, aby najmłodsi uczniowie, oswojeni nieco z nowymi obowiązkami, złożyli przysięgę i zostali pasowani na pełnoprawnych członków wielkiej, szkolnej rodziny. 

 Uroczystość  ślubowania klasy I odbyła się 8 listopada o godzinie 9.00.  Przybyli na nią rodzice i ich odświętnie ubrane pociechy, nauczyciele, dyrektor szkoły  oraz  zaproszeni uczniowie z klas II i III. Do ślubowania przy sztandarze przystąpiły wszystkie dzieci głośno powtarzając  słowa  przysięgi. Aktu pasowania na ucznia dokonała dyrektor p. Elżbieta Kuźma. Symbolicznym ołówkiem zostały przyjęte do grona uczniów. Następnie złożyły swoje podpisy w Kronice szkoły. Dzieci przygotowane przez wychowawcę p. Krystynę Puźniak zaprezentowały bogaty program artystyczny. Śpiewały piosenki, wyrecytowały mnóstwo wierszy.  Na koniec otrzymały drobne upominki i okolicznościowe dyplomy. Impreza zakończyła się słodkim poczęstunkiem w klasie.

 Ten dzień był bardzo miły i pełen niezapomnianych wrażeń.

Życzymy wszystkim pierwszoklasistom, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał im wspaniałych przygód z nauką oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.


W dniu 17.10.2012r.  w naszej szkole odbyły się gminne eliminacje Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Adamów. W zawodach  wzięli udział uczniowie z  terenu całej gminy – zwycięzcy etapów szkolnych. Turniej rozgrywany był w sześciu  kategoriach, wyłoniono zwycięzców do eliminacji powiatowych w  Szczebrzeszynie.
czytaj więcej....


Rajd historyczny. W dniach 29-30 września 2012 roku, w Majdanie Sopockim odbył się Rajd historyczny, który został zorganizowany przez Hufiec Zamość dla uczczenia pamięci Batalionów Chłopskich. Nasza drużyna, wraz z pięcioma innymi , miała okazję wziąć udział w grach terenowych oraz zabawach integracyjnych. W sobotni wieczór odbyło się obrzędowe ognisko, w trakcie którego przyrzeczenie harcerskie złożyły kolejne Druhny z naszej drużyny. Gratulujemy i czekamy na następny rajd.


Żywa lekcja przyrody. 18 września 2012 roku, uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Ośrodek Edukacyjno – Muzealny Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Program pobytu przewidywał zajęcia w pracowni przyrodniczej, zwiedzanie interaktywnej wystawy, projekcję filmu oraz wyjście na Bukową Górę i Stawy Echo. Nasi uczniowie mieli okazję zaobserwować niezwykłe bogactwo flory i fauny naszego regionu. Dziękujemy pracownikom Ośrodka za bardzo ciekawą organizację zajęć.


Harcerskie wspomnienia z wakacji. Chociaż rok szkolny już w pełni się rozpoczął, to ostatni tydzień wakacji, harcerze z 22 Drużyny Starszoharcerskiej wspominają w sposób szczególny. W tych dniach odbył się obóz wędrowny po Roztoczu. Swoją wyprawę harcerze rozpoczęli w Lubyczy Królewskiej, wędrując poprzez takie miejscowości jak: Pizuny, Narol, Susiec, Majdan Sopocki oraz Krasnobród. Dla większości była to pierwsza tego typu wyprawa. Dźwigając na plecach wszystko, co potrzebne do przetrwania w lesie, z uśmiechem na twarzy, wędrowaliśmy szlakami pięknego Roztocza. Wspomnienia z tego obozu, z pewnością pozostaną na długo w pamięci naszych Druhen i Druhów!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013

Jedni nie mogli się doczekać tego dnia, inni – wprost przeciwnie.
Niektórzy czekali na ponowne spotkanie w szkolnej ławie, inni, ze łzą w oku żegnali wakacyjną labę.

3 września o godzinie 9:00 w  naszej  szkole zabrzmiał, pierwszy w tym roku szkolnym, dzwonek. Na początku uroczystości wprowadzono sztandar szkoły
i odśpiewano Hymn Polski. Pani dyrektor Elżbieta Kuźma powitała wszystkich uczniów, ich rodziców, nauczycieli oraz Wójta Gminy Adamów , pana Dariusza Szykułę. Szczególnie ciepło, w progach szkoły, witani byli uczniowie, którzy dołączyli do nas z zamkniętych szkół w Gminie Adamów.Pani Dyrektor skierowała do nich słowa zachęty i otuchy oraz zapewniła, że mogą czuć się bezpiecznie.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła wychowawców  klas oraz  nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów. Po zakończonej uroczystości uczniowie wraz z wychowawcami udali się do swoich klas.

Teraz czas zabrać się do pracy, zła wiadomość jest taka, że meta jest baaaardzo daleko, wakacje rozpoczną się dopiero 29 czerwca 2013 roku. Ale nie ma innego wyjścia, musimy dać radę!

Życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły wielu sukcesów, dobrych wyników w nauce, a najstarszym powodzenia na egzaminie.


   

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016