2019_2020

Szczegóły

Pompujemy dla Tosi!

            Wszystko zaczęło się w miejscowości Gaszyn… Potem lawina pod nazwą Gaszyn Challenge szybko przekroczyła granice kolejnych gmin, powiatów, województw. Dotarła również do Gminy Adamów i do nas – Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej.

            Nasza szkoła została nominowana do zadania przez Koło Łowieckie Hubertus 87 w Kaczórkach oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Szewni Dolnej. Bardzo dziękujemy za nominację, ponieważ w ten sposób mogliśmy dołączyć do szerokiej rzeszy darczyńców z całego kraju.

            Pompowaliśmy wszyscy – w miarę możliwości. Pompowaliśmy dla Tosi.

            Podjęte wyzwanie ukończyliśmy pomyślnie. Szczęśliwi i dumni z udziału w akcji, nominowaliśmy kolejne trzy instytucje: Szkołę Podstawową w Lipsku, Szkołę Podstawową w Żdanowie i Centrum Integracji Społecznej w Jacni.


Egzamin w dobie pandemii koronawirusa

Z powodu pandemii koronawirusa tegoroczny egzamin ósmoklasisty został przesunięty. Pierwotnie miał odbyć się w kwietniu. Czas oczekiwania był zapewne dla uczniów czasem stresującym, ale niewątpliwie był też dodatkowym czasem na naukę. A był to egzamin szczególny, nietypowy. Szkoła otrzymała wytyczne w sprawie organizacji. Wydały je – Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia. Zgodnie z zaleceniami stoliki musiały być ustawione w odległości minimum 1,5 metra od siebie, zapewnione miały być środki dezynfekujące, izolatoria. Trzeba było też logistycznie zorganizować wchodzenie na egzamin tak, by uniknąć gromadzenia się uczniów. Przy wejściu mierzona była temperatura. Wszyscy uczestnicy – zdający oraz członkowie Zespołów Nadzorujących mogli wejść na teren szkoły w maseczkach i nosili je do momentu zajęcia wyznaczonego stolika.

Emocje towarzyszące naszym ósmoklasistom były właściwie takie same. Potwierdzają je wypowiedzi uczniów.

Paulina:

Tegoroczny egzamin był dla mnie zaskoczeniem, ponieważ wszystko było inaczej. Miałam nadzieję, zapewne tak jak reszta ósmoklasistów, że egzaminy będą łatwiejsze
z powodu nieobecności w szkole stacjonarnej przez prawie cały semestr, ale było inaczej. Dostaliśmy egzaminy, które mieliśmy pisać w kwietniu. Z tego powodu każdy się martwił. Również nowe procedury egzaminacyjne były dla nas trudne do przyswojenia.

Noszenie maseczek, rękawiczek, zostawianie swoich rzeczy osobistych w foliowych woreczkach, nowa sala egzaminacyjna, stoliki ustawione w odległości półtora metra i wiele innych dziwnych rzeczy, do których musieliśmy się przyzwyczaić. […]

Egzamin 2020 jest chyba udanym dla mnie egzaminem. […] Liczę na dobre wyniki, które pozwolą mi dostać się do wymarzonej szkoły i na profil, który wybrałam.

Dla Katarzyny wielkim zaskoczeniem było to, że nie było rozprawki, której, zdaniem Kasi, każdy się spodziewał.

Kamil, podobnie jak koleżanki, zauważył, że egzamin nie był za trudny, ale ta sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, mam tu na myśli pandemię, nie było komfortowa. Wielkim zaskoczeniem było też to, że na egzaminie nie pojawiła się rozprawka.

Mimo trudnych i nietypowych warunków nasi ósmoklasiści są dobrej myśli.

Życzymy więc, by spełniły się Ich oczekiwania, by lata nauki zakończyły się wysokimi wynikami i tym samym zapewniły realizację marzeń.


Dzień Europejski

          19 i 22 czerwca odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Krajach Europejskich. Miał on inny charakter niż zwykle, gdyż ze względu na sytuację związaną z pandemią, został przeprowadzony nie w szkole, lecz online, przed ekranami komputerów. Każda klasa wytypowała swoich przedstawicieli, którzy mieli za zadanie reprezentować koleżanki i kolegów w rozgrywkach.

Pani Elżbieta Michałkiewicz i pan Jan Wierzbicki przygotowali dla uczniów zadania, które sprawdzały wiedzę ogólną o poszczególnych krajach europejskich oraz wiadomości gramatyczne z języka angielskiego i niemieckiego.

19 czerwca uczniowie zmierzyli się ze sobą na aplikacji Kahoot, gdzie przy dźwiękach emocjonującej muzyki walczyli o pierwsze miejsce. W tej konkurencji najlepsza okazała się Paulina Szawracka z klasy VIII.

22 czerwca miała miejsce II część konkursu. O godz. 10.00 reprezentanci klas na platformie edukacyjnej rozegrali interaktywną grę planszową, w której w trakcie poruszania się po planszy ( po wyrzuceniu interaktywną kostką), napotykali na pytania o różnym stopniu trudności. Tu liczyła się nie tylko wiedza, ale i szczęście. Pierwsze miejsce zajął Kuba Gromadzki, drugie Eryk Szpakowski zaś trzecie Amelka Greszta.

Ostatnim zadaniem był interaktywny test na czas, zawierający pytania kulturoznawcze i językowe. W tej konkurencji zwyciężył Jakub Gromadzki.

Po zliczeniu wszystkich punktów, okazało się, że:

I miejsce zajęła klasa VII

II miejsce klasa IV

III miejsce klasa V

Zwycięzcom gratulujemy i zapraszamy do zabawy za rok. Mamy nadzieję, że już w murach szkoły…


INFORMACJE DLA RODZICÓW O KSZTAŁCENIU NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE

17 marca br. Minister Edukacji Narodowej, Dariusz Piontkowski, skierował do dyrektorów informację w sprawie przygotowania szkół do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość.

W związku z tym, informuję, że:

 1. W edukacji przedszkolnej nauczyciele będą kontaktować się z Rodzicami telefonicznie poprzez rozmowy i sms-y.
 2. W klasach I - VIII informacje przekazywane będą uczniom przez e-dziennik.
  W przypadku nieodebrania wiadomości od nauczyciela w ciągu 3 dni, nauczyciele poszczególnych przedmiotów zgłaszają ten fakt wychowawcy. Wychowawca telefonicznie kontaktuje się z rodzicem. W przypadku braku kontaktu telefonicznego, wychowawca zobowiązany jest przesłać wydrukowane materiały drogą pocztową.
 3. Zgodnie z planem lekcji, nauczyciele systematycznie do godziny 12:00 przesyłają materiały dostosowane do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów. Każdy nauczyciel dostosuje zasady oceniania ze swojego przedmiotu do zdalnego nauczania oraz ustali termin zwrotu prac uczniów.
 4. Rodzic powinien zapewnić dziecku stanowisko do zdalnego nauczania (dostęp
  do komputera, laptopa, smartfona z dostępem do Internetu). W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic ma obowiązek poinformować o tym wychowawcę klasy.
  W tym przypadku wydrukowane materiały zostaną przesłane drogą pocztową.
 5. W zaistniałej sytuacji, Rodzice proszeni są o wspieranie nauczycieli w zdalnym nauczaniu poprzez motywowanie swoich dzieci do systematycznego uczenia się.
 6. Aby zadbać o bezpieczeństwo w sieci, należy zaktualizować program antywirusowy
  oraz korzystać z bezpiecznych stron internetowych.

W najbliższym czasie Ministerstwo Edukacji Narodowej wyda rozporządzenie, które ureguluje organizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnego nauczania).

Prosimy na bieżąco śledzić stronę internetową szkoły oraz e-dziennik.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


Informacja dla Rodziców i Uczniów

Od 16 do 25 marca 2020 r. włącznie zajęcia będą zawieszone a szkoła zostanie zamknięta. Nie jest to jednak czas wolny od nauki dla uczniów i nauczycieli. Dlatego też nauczyciele będą egzekwować od uczniów bieżącą samodzielną pracę w domu, począwszy od 16 marca 2020 r. Nauczyciele codziennie do godziny 12.00 będą rozsyłać przez dziennik elektroniczny zadania do wykonania przez uczniów. Obowiązkiem ucznia będzie wykonywanie zadań na bieżąco. Prace będą sprawdzone przez nauczycieli po powrocie uczniów do szkoły.

Proszę zachęcać Państwa dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Proszę jednocześnie, aby w tym czasie zrezygnować z podróży z dziećmi, przebywania w skupiskach ludzkich oraz śledzić na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN
o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Z poważaniem dyrektor szkoły

Elżbieta Kuźma


OBCHODY EUROPEJSKIEGO DNIA PAMIĘCI O SPRAWIEDLIWYCH

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 6 marca 2020 r. uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią uczestniczyli w uroczystości z okazji Europejskiego Dnia Pamięci o Sprawiedliwych w Muzeum Pamięci w Bełżcu. Dzień ten został ustanowiony 10 maja 2012 r. przez Parlament Europejski celem uhonorowania pamięci osób, które sprzeciwiały się reżimom totalitarnym i masowym zbrodniom w XX i XXI wieku.

Na początku, uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu przedstawili w formie teatrzyku kamishibai historię Pani Heleny Podgórskiej, Sprawiedliwej wśród Narodów Świata z Przemyśla, która wraz z siostrą Stefanią w czasie okupacji niemieckiej ukrywały przez okres 15 miesięcy trzynastu Żydów.

Następnie, uczniowie obejrzeli film z udziałem Edwarda Burzmińskiego – syna Pani Stefanii. Opowiedział on, jak historia rodziców wpłynęła na jego światopogląd, ukształtowała wartości i postrzeganie innych ludzi. Młodzież poznała też sylwetki Sprawiedliwych z Bełżca.

Kolejnym punktem obchodów było zapalenie zniczy i złożenie kwiatów w Niszy Ohel w hołdzie ofiarom obozu. Młodzież wraz z przewodnikiem zwiedziła ekspozycję muzealną i teren upamiętnienia. Zetknięcie się z ogromnym ludzkim cierpieniem i z wielkim okrucieństwem oprawców wywołało silne emocje wśród uczniów. Ten dzień i  miejsce na  długo zostaną w pamięci ósmoklasistów.


Jak poznać trudną historię okresu II wojny światowej

i jej tragiczny rozdział dotyczący obozów koncentracyjnych?

Najlepiej zwiedzając muzea, upamiętniające ofiary zbrodni niemieckiej m.in. w Bełżcu, Sobiborze czy Majdanku. Uczniowie klasy VII swoje spotkanie z byłymi niemieckimi obozami koncentracyjnymi rozpoczęli od zwiedzania Majdanka. Muzeum to jest najstarszą muzealną instytucją, upamiętniającą ofiary II wojny światowej w Europie. Zostało utworzone jesienią 1944 roku.

Jak przekazała nam pani przewodnik, budowa obozu trwała od jesieni 1941 r. Początkowo Niemcy osadzali tu jedynie mężczyzn. Natomiast od października 1942 r. zaczął funkcjonować obóz dla kobiet, a niebawem pojawiły się też dzieci. Od lutego 1943 r. oficjalna nazwa obozu brzmiała Konzentrationslager Lublin – obóz koncentracyjny. Wśród osadzonych dominowali Żydzi, Polacy, Białorusini, Ukraińcy i Rosjanie. Więźniowie żyli w okropnych warunkach, w przepełnionych barakach, pozbawieni urządzeń sanitarnych, żywności, lekarstw, odzieży, co wpływało na dużą śmiertelność. Nieodłącznie towarzyszył im głód, strach, katorżnicza praca i choroby. Umierali nie tylko z powodu tragicznych warunków bytowych. Ginęli w egzekucjach, mordowano ich w komorach gazowych. I choć w założeniach, początkowo obóz miał być obozem jenieckim dla sowieckich żołnierzy oraz gospodarstwem rolnym, które dostarczało Niemcom żywność na front, życie straciło w nim tysiące ludzi. Szacuje się, że spośród 150 tys. więźniów, uśmiercono blisko 80 tys. Dla zatarcia śladów zbrodni, Niemcy palili na stosach i w krematoriach zwłoki pomordowanych.

Na szczęście świadkowie, którzy przeżyli obóz, zdali relację z warunków, w jakich przyszło im żyć. Opowieść Jerzego Pfeffera jest jedną z wielu tragicznych. Pan Jerzy stracił w obozie żonę, ośmioletniego syna i ojca. Ogromne wrażenie zrobił na nas blok 52. z tysiącami butów ofiar, niemy świadek rozegranej tu tragedii. Historycy mają problem z oszacowaniem liczby pomordowanych w obozie zagłady, ponieważ osadzeni mieli nadawane numery obozowe rotacyjnie. Po śmierci więźnia, jego numer trafiał do kolejnego przybyłego. Wzruszająca była również opowieść o tym, jak więźniarki, szukając dla siebie pociechy, organizowały coś na wzór radia, a w nim głosiły słowa pocieszenia: Pamiętajmy, że każdy dzień zbliża nas do wolności.

Przy Kopule Mauzoleum, gdzie mieszkańcy Lublina w latach 60. usypali kopiec z prochów pomordowanych więźniów, można zobaczyć znamienne słowa, słowa, które zostają zawsze w głowach zwiedzających:

LOS NASZ DLA WAS PRZESTROGĄ


Wycieczka do Zamościa

            26 lutego uczniowie klasy IV, V i VI a,b wybrali się na wycieczkę do Zamościa. Pierwszym miejscem, które odwiedzili, było Zamojskie Kino Stylowy. Tam obejrzeli najnowszą adaptację powieści Jacka Londona Zew krwi.

            Film wyreżyserowany przez Chrisa Sandersa, opowiadał niesamowitą historię psa Bucka – mieszańca bernardyna i owczarka szkockiego, przeżywającego przygody w czasie gorączki złota na Alasce.

            Dla Bucka beztroskie lata mijają z chwilą, gdy zostaje porwany i sprzedany poszukiwaczowi złota. Od tej chwili bohater musi stawić czoła niebezpieczeństwom, które stwarza nie tylko dzika przyroda, ale i źli ludzie.

            To dzieło pokazuje, co tak naprawdę jest ważne w życiu, co daje nam poczucie szczęścia i zadowolenia. To film, który mówi o wierności, zaufaniu i przyjaźni. Wartka akcja trzyma w napięciu, a fantastyczne krajobrazy uświadamiają, jaki piękny jest świat.

            Kolejnym punktem wyjazdu było uczczenie pamięci żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dlatego też pod pomnikami W Hołdzie Żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, Batalionów Chłopskich i Ludowego Związku Kobiet oraz Żołnierzom Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego V. Okręgu AK Lublin 9 P.P. Leg. Ziemi Zamojskiej Walczącym o Wolność i Niepodległość Ojczyzny uczestnicy wycieczki zapalili znicze. Był to wyraz hołdu dla żołnierzy, za świadectwo męstwa i niezłomnej postawy patriotycznej.

            Ominęła nas jednak typowo zimowa atrakcja – zabawa na lodowisku. Niestety, pogoda spłatała nam figla – było tak ciepło, że lodowisko zamieniło się w basen. Cóż, musieliśmy pogodzić się z faktem, a spacer po pięknej Zamojskiej Starówce zrekompensował nam brak zimowych uciech.


Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego

Clickonmaniac

            Uczniowie naszej szkoły już od kilku lat z powodzeniem biorą udział w Konkursie Wojewódzkim Języka Angielskiego, którego głównym organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu.

            02 grudnia 2019 roku osiemnastu uczniów naszej szkoły przystapiło do zmagań konkursowych. Etap szkolny zakończył się sukcesem:

 1. Nikoli Teterycz – uczennicy kl. IV
 2. Oliwii Brzozowskiej – uczennicy kl. V
 3. Dawida Greszty –ucznia kl. VIa
 4. Aleksandra Wołyńca – ucznia kl. VIII.

            Etap II przeprowadzony został 13 lutego w Zespole Szkół w Krasnobrodzie. Z grupy uczniów reprezentujących naszą szkołę najlepszy wynik uzyskał Dawid Greszta i to on 17 kwietnia będzie walczył o zwycięstwo w III, ostatnim etapie Konkursu.

Dawid,

trzymamy kciuki i życzymy powodzenia


Nowi Czytelnicy

Od 12 lutego 2020 r. mamy nowych członków naszej szkolnej biblioteki. Tego dnia, Królowa Książka uroczyście pasowała pierwszoklasistów na czytelników. Ale zanim do tego doszło, kandydaci wysłuchali licznych skarg zaniedbywanych książek, a potem zdawali egzamin przed szacowną komisją - Królową Książką, Sherlockiem Holmesem oraz ich asystentami - Izkiem i Kasią.

Uczniowie I klasy biegle odpowiadali na pytania i zagadki, czym zaskarbili sobie sympatię prowadzących. Po ślubowaniu odebrali dyplomy pasowania na czytelnika zapewnili, że będą stałymi bywalcami biblioteki.

Liczymy, że książki przez nich pożyczane, nie będą musiały skarżyć się na złe traktowanie.


PARK TRAMPOLIN

4 lutego uczniowie z klasy VIII uczestniczyli w wycieczce do Lublina do parku trampolin Jump XL. Ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora, uczniowie korzystali z szeregu atrakcji, m.in. ścieżek akrobatycznych, koszów do wsadów, trampolin sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami i piłeczkami. Pobyt w Jump XL sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania zainteresowania sportem, a przede wszystkim uświadomił młodzieży, iż skoki na trampolinie to nie tylko wspaniała zabawa, ale również doskonałe ćwiczenie dla mięśni nóg. Ta świetna zabawa w połączeniu z aktywnością fizyczną będzie mile wspominana przez ósmoklasistów.


Nasi Najlepsi

podsumowanie I półrocza

Stypendia naukowe

L.p Nazwisko i imię ucznia Klasa Średnia ocen
1 Szpakowski Eryk IV 5
2 Teterycz Nikola IV 5
3 Kniaź Maja IV 4,8
4 Stropek Szymon IV 4,8
5 Greszta Amelia V 5,2
6 Cios Maja V 5,2
7 Roczniak Amelia V 5,2
8 Włoszuk Roksana V 5,2
9 Dziurdza Paulina V 4,9
10 Lewusz Lena V 4,9
11 Skrzyńska Maria V 4,8
12 Greszta Dawid VI A 5,1
13 Kukiełka Izabela VI A 5,1
14 Krupa Oliwia VI B 4,9
15 Szawracka Paulina VIII 4,9
16 Kowalczuk Julia VIII 4,8

Jest karnawał, jest zabawa …

            Karnawał jest okresem, na który wiele osób czeka cały rok. To doskonała okazja do zorganizowania zabawy choinkowej. 11 stycznia sala gimnastyczna naszej szkoły całe popołudnie i wieczór była miejscem tańców. Wspólnie bawili się uczniowie – mali i więksi, ze starszych klas. Wszyscy bawili się świetnie! Wykazali się doskonałą znajomością muzycznych hitów, a dobre humory nikogo nie opuszczały do końca. Były korowody, kółeczka i pląsy w parach. Niektórzy uczniowie przygotowali ciekawe kostiumy karnawałowe.

            Rada Rodziców zadbała o posiłki i napoje. O godz. 20.00 uczniowie opuszczali szkołę zmęczeni, ale zadowoleni. Teraz mogą wypoczywać, ponieważ od poniedziałku rozpoczynają się upragnione ferie zimowe.

            Wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby nasza wspólna zabawa udała się – dziękujemy!


Bóg się rodzi, moc truchleje...

            Święta Bożego Narodzenia to taki magiczny czas, czas przesycony dobrocią, miłością, życzliwością oraz otwartością na drugiego człowieka. Już od początku grudnia zaczynamy odczuwać ten nastrój. Chętnie włączamy się w akcje charytatywne, dbamy o świąteczny wystrój klas, ćwiczymy śpiewanie kolęd i przygotowujemy jasełka.

            18 grudnia w naszej szkole był dniem wyjątkowym, świątecznym. Tego dnia uczniowie zaprezentowali całej społeczności szkolnej widowisko o Bożym Narodzeniu. Przypomnieli nam tym samym wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to w Betlejem narodziło się Boże Dziecię. Uczniowie przypomnieli nam również, że pamięć o drugim człowieku, altruistyczne postawy pomogą nam kiedyś dotrzeć przed oblicze Nowonarodzonego. I choć był to humorystyczny epizod widowiska, przywołał właściwe refleksje. Uroku inscenizacji dodały również pięknie wykonane kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością.

            Kolejnym elementem tego szczególnego dnia były konkursy. Uczniowie uczestniczyli w konkursie recytatorskim oraz konkursie kolęd.

            Komisja oceniająca występy uczniów miała ogromne problemy z wyborem najlepszych. Wszystkie bowiem występy były piękne, wyjątkowe. Ostatecznie, członkowie komisji postanowili nagrodzić wszystkich uczestników.

            Tego dnia roztrzygnięty został konkurs plastyczny związany ze Świętami oraz konkurs na Kalendarz Adwentowy. Zwycięzcy również otrzymali nagrody.

            Na koniec uczniowie rozeszli się do klas, by tam podzielić się opłatkiem ze swoim wychowawcą.

            O godzinie 14.00 natomiast rozpoczęło się w szkole uroczyste spotkanie opłatkowe mieszkańców gminy Adamów, zorganizowane przez wójta gminy. Tu uczniowie także zaprezentowali przygotowane jasełka.

            Niech więc te nadchodzące Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym w gronie najblizszych. Niech towarzyszy im spokój, ciepło i życzliwość.


Z wizytą w Domu Opieki Społecznej

w Krasnobrodzie

            Członkowie Szkolnego Koła Caritas, tradycyjnie już przed Świętami Bożego Narodzenia, odwiedzili podopiecznych Domu Opieki Społecznej w Krasnobrodzie. Uczniowie zaprezentowali tam widowisko jasełkowe, wręczyli pensjonariuszom własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami świątecznymi.

            Wizyta w domu opieki sprawiła wiele radości nie tylko seniorom, ale także członkom Koła Caritas.

            W tym czasie w szkole, pozostali członkowie zorganizowali kiermasz bożonarodzeniowy. Na specjalnie przygotowanych stoiskach znalazły się wykonane przez dzieci i młodzież piękne i oryginalne stroiki oraz inne ozdoby świąteczne. Kiermasz wzbudził ogromne zainteresowanie – ozdoby zostały sprzedane błyskawicznie.

            Całkowity dochód z kiermaszu oraz wcześniej zorganizowanej aukcji „różnych rzeczy” zostanie przeznaczony na działalność charytatywną.


Akcja ,,KLASA Z EMPATIĄ”

Od października do grudnia bieżącego roku uczniowie klas I-III uczestniczyli w akcji ,,Klasa z empatią” zorganizowanej przez Stowarzyszenie ,,Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Akcja miała na celu zwiększenie świadomości na temat mutyzmu wybiórczego jako zaburzenia o podłożu lękowym.

W ramach przedsięwzięcia wychowawcy przeprowadzili w klasach dwa zajęcia. Tematem pierwszego była rozmowa z dziećmi o ich lękach i o tym, czego się boją. Uczniowie dowiedzieli się, że każdy czegoś się boi, że strach jest czymś naturalnym. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy lęk nas obezwładnia i wtedy warto jest poprosić o pomoc rodziców, nauczycieli, kolegów. Następnie uczniowie dyskutowali o tym, jak mogą sobie w klasie nawzajem pomagać. Zajęcie zakończyło się wykonaniem plakatu, na którym zostały zapisane propozycje pomocy.

Zajęcie drugie pokazało natomiast, jak ważne jest kierowanie pozytywnych komunikatów do otaczających nas ludzi. Na przygotowanych kartkach z odbitą dłonią dzieci pisały miłe słowa, które chciałyby powiedzieć koleżankom i kolegom. Po odczytaniu tego,
co napisali o nich rówieśnicy, uczniowie zgodnie stwierdzili, że takie słowa powodują,
iż czujemy się ważni i wartościowi oraz motywują do bycia jeszcze lepszymi. Jednocześnie dzieci uzmysłowiły sobie, jak czuje się ktoś, kogo przezywamy i wyśmiewamy oraz jakie mogą być konsekwencje takich zachowań.

Udział w akcji był dla uczniów ciekawym i pouczającym doświadczeniem. Przyczynił się do głębszej integracji w klasie.


Powiatowy Konkurs Plastyczny

Kolory Niepodległości

            16 grudnia 2019 roku w Sali Consulatus w zamojskim Ratuszu nastąpiło wręczenie nagród Powiatowego Konkursu Plastycznego pt. “Kolory Niepodległości”, który został zorganizowany przez Kuratorium Oświaty w Lublinie - Delegatura w Zamościu, pod patronatem Posła na Sejm RP - Pana Tomasza Zielińskiego i Wojewody Lubelskiego - Pana Lecha Sprawki.

            Celem konkursu było między innymi uczczenie 101. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wspieranie postaw patriotycznych i szacunku dla symboli narodowych, a także popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej wraz z kształtowaniem inwencji twórczej, wyobraźni i wrażliwości artystycznej. Konkurs był skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów kl. I-III szkoły podstawowej. Z każdej szkoły mogły być przekazane tylko 3 prace w danej kategorii.

            W piątek 13 grudnia 2019 r. otrzymaliśmy informację, że Anna Dybioch z oddziału przedszkolnego zajęła I miejsce na szczeblu powiatowym. Jest to duży sukces, zważywszy, że w tegorocznej edycji konkursu wzięły udział 23 szkoły i przedszkola z całego powiatu zamojskiego, a na konkurs wpłynęło 84 prac plastycznych.

Serdecznie gratulujemy Ani i życzymy dalszych sukcesów!


Wizyta Świętego Mikołaja

Wizyta Świętego Mikołaja to kolejny, najbardziej oczekiwany przez dzieci i młodzież dzień. 6 grudnia zapanowała więc w szkole niezwykła atmosfera. Wszyscy już od samego rana z niecierpliwością czekali na to wyjątkowe spotkanie...

Święty Mikołaj, wraz ze swym pomocnikiem Elfem, odwiedził najpierw przedszkolaki, następnie udał się do uczniów starszych klas.

            Na niejednej twarzy zobaczyć można było wielką radość, ale i niepewność lub lekką obawę, czy otrzymają upominki...

            I przedszkolaki, i starsi uczniowie zapewniali, że są bardzo grzeczni. Święty Mikołaj słysząc te słowa, był bardzo szczęśliwy. Z wielką ochotą obdarował ich prezentami i pozował do wspólnych zdjęć.

            Wizyta minęła w miłej atmosferze, wzbudziła wiele emocji. Wszyscy jeszcze długo po spotkaniu przeżywali ten dzień.


Szkolne Koło Caritas

            5 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. Tego dnia w obecności pani dyrektor, wolontariuszy z terenu całej Diecezji Zamojsko - Lubaczowskiej zostało powołane Szkolne Koło Caritas, które działać będzie w naszej szkole. Akt powołania wręczył Dyrektor Caritas – ks. Marcin Jakubiak. Opiekunem Koła została pani Renata Szyper – Michałuszko i ks. Wiesław Górniak. Opiekę duchową zaś sprawuje Asystent Kościelny – ks. Józef Zwolak, proboszcz parafii p.w. Świętego Andrzeja Boboli w Kosobudach. Członkami Koła zostali uczniowie klas IV – VIII, którzy jako wolontariusze chcą włączać się w akcje o charakterze dobroczynnym. Oni również będą decydować o priorytetach i formach działalności charytatywnej. A zależeć one będą głównie od inicjatyw, możliwości oraz potrzeb.  

            Zasadniczym celem powołania i działania SKC jest organizowanie różnorodnych form pomocy osobom potrzebującym, bowiem działalność w akcjach charytatywnych, jak żadna inna, uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzeby drugiego człowieka. Uczy i wychowuje młodego człowieka, zachęca do uważnego rozejrzenia się wokół siebie, zauważenia potrzeb i bezinteresownego dzielenia się. Uczy też umiejętności współpracy, odpowiedzialności społecznej, rozwija inicjatywę i pozwala realizować pomysły. Uczy wreszcie akceptacji, zrozumienia i poszanowania innego człowieka.

            Już 7 grudnia nasi wolontariusze włączyli się w Ogólnopolską zbiórkę żywności pod hasłem Tak. Pomagam!


Przygody Wilka i Zająca . Musical

            Uczniowie naszej szkoły bardzo chętnie biorą udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych. Tym razem dzieci z młodszej grupy przedszkolnej oraz uczniowie klas I – III skorzystali z zaproszenia aktorów Łódzkiej Agencji Koncertowej i 5 grudnia w Zamojskim Domu Kultury obejrzeli musical Przygody Wilka i Zająca.

            Musical to specyficzna forma przedstawienia teatralnego, łącząca muzykę, piosenki, dialogi i taniec. Bohaterami byli Wilk i Zając. Jak wiadomo nie od dziś, toczą oni nieustanną walkę i nie widzą możliwości pogodzenia się ze sobą. W lesie pojawia się jednak „twórca gwiazd”–Mister Baj, który odkrywa u obu niebywały talent i angażuje ich do swojego muzycznego przedsięwzięcia. W fabułę wpleciony był również wątek ekologiczny i wychowawczy. Okazuje się bowiem, że las jest bardzo zaśmiecony i należy go posprzątać. Leśniczy zachęca do tego tańczącą po lesie Dziewczynkę, a ta z kolei – Wilka i Zająca. Elementy wychowawcze ukryte w spektaklu to poszukiwanie wartości takich jak: dobroć, serdeczność, miłość, chęć niesienia pomocy innym.

            Przez cały czas trwania przedstawienia, aktorzy prowadzili świetną interakcję z widzami, którzy żywo reagowali na pytania kierowane do nich i byli mocno zaangażowani w przebieg wydarzeń. Niektórzy nawet wstawali ze swoich miejsc i tańczyli w takt śpiewanych piosenek. Całość musicalu dodatkowo ubarwiały profesjonalne efekty świetlne, które również wzbudzały niemałą sensację wśród dzieci. Na koniec organizatorzy „położyli wisienkę na torcie”, zorganizowali bowiem loterię i spośród wszystkich zgromadzonych wylosowali kilka osób, które otrzymały drobne upominki. Jednym ze szczęśliwców okazała się uczennica naszej szkoły - Ania Kołtun.

           To nie była ostatnia niespodzianka przygotowana przez organizatorów. Głośny aplauz wśród dzieci wywołało pojawienie się na scenie Mikołaja. Po krótkiej rozmowie z widzami i zaśpiewaniu kolędy, polecił on swoim pomocnikom, żeby wręczyli każdemu dziecku słodką niespodziankę. Sam pożegnał się z dziećmi, ponieważ czekało go jeszcze dużo pracy.

            Ta wycieczka na długo pozostanie w pamięci jej uczestników …


Święty Andrzej Ci ukaże, co Ci los przyniesie w darze

            W środę, 27 listopada w naszej szkole odbyła się długo oczekiwana zabawa andrzejkowa. Fantastyczna muzyka, wróżby, rozmowy w kawiarence to atrakcje przygotowane przez uczniów.

            Tego dnia klasa VII zamieniła się w Salon Gier i Zabaw. Świetlica szkolna stała się Nastrojową Kawiarenką, a sala gimnastyczna – Salą Balową. Uczniowie klasy VII zaprosili nas na kiermasz zabawek i do salonu kosmetycznego. Tu można było zamówić malowanie twarzy, paznokci, tatuaż. Najważniejsze jednak tego dnia były wróżby. Każdy chciał poznać swoją przyszłość!

            Sala balowa rozbrzmiewała muzyką dyskotekową. Tu Ci, którzy kochają taniec, mogli popisać się swoimi umiejętnościami. Kiedy wreszcie tańce, wróżby, gry zmęczyły dzieci i młodzież, w kawiarence czekali uczniowie klasy VIII i serwowali pyszne gofry, ciasteczka, gorącą czekoladę.

            Czy przepowiedziana tego dnia przyszłość może się spełnić? Z pewnością, bo wszystko przecież zależy od nas samych...


Pasowanie na przedszkolaka

            26 listopada w naszym przedszkolu odbyła się ważna uroczystość – pasowanie na przedszkolaka, na którą przybyła pani dyrektor, rodzice oraz zaproszeni goście. Był to szczególny dzień dla dzieci, które po raz pierwszy we wrześniu przekroczyły próg przedszkola. Był to również ich pierwszy publiczny występ przed licznie zgromadzoną publicznością.

            Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości i przedstawieniem krótkiej części artystycznej, w której dzieci zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc wierszyki, piosenki, zabawy ruchowe i tańce.

            Po części artystycznej dzieci uroczyście obiecały zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani, pomagać kolegom i być dzielnym przedszkolakiem. Po złożonej obietnicy, Pani Dyrektor dokonała pasowania na przedszkolaka przez dotknięcie ramienia dziecka lizakiem.

            Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało dyplom i kolorową przypinkę. Uwieńczeniem uroczystości był smaczny tort.

            Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zagościła w kalendarzu imprez przedszkolnych. Zawsze wzrusza rodziców i cieszy dzieci.


Dzień Pluszowego Misia

           Każdego roku Święto Pluszowego Misia w naszym przedszkolu jest obchodzone w sposób szczególny. Tego dnia każde dziecko przynosi swojego ulubionego pluszaka. Tym razem uroczystość zaczęliśmy przywitaniem wszystkich przedszkolaków i ich przytulanek. Następnie bawiliśmy się przy misiowych przebojach, obejrzeliśmy prezentację multimedialną o znanych i lubianych misiach z dziecięcych bajek. Były również zabawy ruchowe, plastyczne oraz konkursy związane z misiem.

            Wspaniałą niespodziankę sprawił nam tego dnia Czerwony Kapturek i Wilk, którzy ponownie odwiedzili dzieci.

            Duża radość, która towarzyszyła zabawom potwierdza, że bajkowe misie są niezwykle popularne i lubiane. Przedszkolaczki bez trudu odgadywały, kim jest Miś o Bardzo Małym Rozumku, czy ten z klapniętym uszkiem. Zagadki uatrakcyjniał śpiew Czerwonego Kapturka, który przypominał bajkowe hity Colargol to właśnie ja czy Na dzień dobry, do widzenia Miś pluszowy śpiewa wam.

Spotkanie ożywiły zabawy ruchowe Jadą, jadą misie, Stary niedźwiedź mocno śpi, Niedźwiedzia wędrówka.

Na zakończenie przedszkolaki układały misiowe puzzle z Kubusiem Puchatkiem, Misiem Uszatkiem, Coralgolem oraz Misiem Pandą Po. Nagrodą za wysiłek było próbowanie przysmaku niedźwiadków, czyli miodu.

W starszej grupie rodzice przygotowali dla dzieci dodatkowo słodki poczęstunek, za co im jesteśmy bardzo wdzięczni!

  W grupie młodszej również rodzice przygotowali dla każdego dziecka  ciasteczko i żelki  w kształcie misia, które dzieciaki zjadły ze smakiem.

            Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej atmosferze.


Czasami wystarczy, uśmiech, dobre słowo czy okazanie życzliwości…

W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła obchodziła Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Goniąc za codziennymi sprawami, zdarza nam się zapomnieć o tak prostej czynności, jaką jest uśmiech, dobre słowo czy uczynek.

Dla podkreślenia ważności tego święta uczniowie klasy I, II, III oraz ich wychowawcy ubrani byli na żółto, bądź też mieli żółte akcenty ubioru.

Świętowanie rozpoczęliśmy w gronie klas I-III, aby podyskutować na temat „Co to znaczy być życzliwym?”. Każdy uczeń otrzymał od kolegi serduszko – oczywiście żółte i życzliwe, ciepłe słowa. Następnie dzieci przeszły korowodem życzliwości przez szkołę, by przypiąć żółte serduszka każdemu pracownikowi szkoły, a przedszkolakom uśmiechnięte buźki.

W szkole funkcjonowała również Szkolna Poczta Życzliwości. Za jej pośrednictwem uczniowie mogli przesłać miłe życzenia i pozdrowienia do wybranych osób. Dzieci wzięły też udział w konkursie plastycznym ,,

To był wyjątkowy dzień – dzień pełen uśmiechów, miłych gestów i pozytywnych emocji.

Dzień z przesłaniem na przyszłość –

Starajmy się być dla siebie mili i uprzejmi każdego dnia.


Zajęcia edukacyjne z pracownikiem Nadleśnictwa Zwierzyniec

           14 listopada 2019 roku w naszej szkole odbyły się zajęcia edukacyjne przeprowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Zwierzyniec - Panią Krystynę Kozłowską. W zajęciach brały udział dzieci z grup przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III.

            Uczestnicy spotkania wysłuchali pogadanki i obejrzeli prezentację na temat życia roślin i zwierząt w lesie w poszczególnych porach roku. Dzieci dowiedziały się także, na czym polega praca leśnika. Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze. Uczniowie chętnie odpowiadali na zadawane pytania, wykazując się dużą wiedzą przyrodniczą. Z zainteresowaniem słuchali ciekawostek o mieszkańcach lasu.

            Spotkanie zakończyło się miłym akcentem, którym było przekazanie dzieciom książek o tematyce przyrodniczej do wykorzystania w czasie zajęć. Dziękujemy.


Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

            Zabawa, dużo uśmiechów, moc radości – to właśnie te hasła królowały w naszym przedszkolu w Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek.

            Chętne dzieci przebrały się w tym dniu za ulubioną postać z dowolnej bajki. Nie zabrakło więc księżniczek, Myszki Miki, Kubusia Puchatka, Boba Budowniczego, Królewny Śnieżki i wielu innych bajkowych postaci. Dzieci słuchały ulubionych bajek, rozwiązywały zagadki z nimi związane, rozmawiały o swoich ukochanych bohaterach i o tym, za co ich uwielbiają. Tworzyły też prace plastyczne na ich temat. Swoje stroje zaprezentowały podczas wspólnych pląsów w sali.

            Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek jest doskonałą okazją do rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. Nikogo nie musimy przekonywać, że wartościowe książki kształcą w dzieciach odpowiednie postawy moralne, rozwijają fantazję, śmieszą, bawią i wzruszają. Warto więc sięgać po bajki, gdzie dobro zwycięża, a zło zostaje pokonane. Dlatego nasze przedszkole odwiedziły uczennice klasy VIII - Paulina Szawracka i Iza Pakuła oraz Pani Zofia Nadra, które poprowadziły spotkanie z postaciami z bajek. Wprowadziły przedszkolaki w ten szczególny dzień odegraniem scen z bajki Czerwony Kapturek. Tytułowy bohater i jego towarzysz Wilk zachowali się dość nietypowo, bowiem przedstawienie nie zakończyło się zjedzeniem babci tylko zabawami. Przedszkolaki odgadywały zagadki, tańczyły przy akompaniamencie piosenki Witajcie w naszej bajce oraz prezentowały się w strojach swoich ulubionych bohaterów.

Bajkowe spotkanie sprawiło dużą przyjemność i prowadzącym, i przedszkolakom.


Ślubujemy…

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami. 19 listopada br. odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. To był wyjątkowy dzień.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania, pani dyrektor Elżbieta Kuźma dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając ołówkiem jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów i wypowiadając zdanie: „Od dzisiaj jesteś uczniem/ uczennicą Szkoły Podstawowej w Szewni Górnej”. Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci śpiewali piosenki i recytowali wiersze. Występ dzieci spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści byli nagradzani gromkimi brawami.

Po zakończeniu części artystycznej, pani Dyrektor pogratulowała dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Następnie rozdała uczniom pamiątkowe dyplomy i zdjęcia oraz pierwsze legitymacje szkolne.

Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszaki złożyły podpis w formie pieczęci
w kronice szkoły.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko
dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców i bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki,
z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień
na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.

Drodzy Pierwszoklasiści!

Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!


„Zawodowy strzał w 10!–wybierz swoją przyszłość”

15 listopada 2019 roku uczniowie klasy VIII uczestniczyli w piątej edycji przedsięwzięcia organizowanego przez Delegaturę Lubelskiego Kuratorium Oświaty w Zamościu pod hasłem: „Zawodowy strzał w 10!–wybierz swoją przyszłość”. Celem spotkania, które odbyło się
w Zespole Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, było zapoznanie się z ofertą szkół ponadpodstawowych powiatu zamojskiego oraz pomoc uczniom najstarszych klas szkół podstawowych w świadomym wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej oraz wzmacnianie prestiżu szkolnictwa branżowego.

Uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych, podczas których poznali specyfikę kształcenia w wybranych zawodach. Obejrzeli pracownie, mieli możliwość spróbowania własnych sił
i umiejętności, dowiedzieli się, jak szkoły wykorzystują fundusze europejskie na rozwój swoich placówek.

Szczególnym zainteresowaniem wśród naszych ósmoklasistów cieszyły się zajęcia
w pracowniach klas technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uwagę przykuł też zabytkowy
już Fiat 126p poddawany pracom renowacyjnym przez uczniów miejscowej szkoły.

Wizyta w Szczebrzeszynie z pewnością pomoże naszym ósmoklasistom w wyborze przyszłej
szkoły.


Śniadanie daje moc

            7 listopada 2019r. uczniowie klas I, II i III włączyli się w ogólnopolską akcję ,, Śniadanie daje moc”. Spotkali się w stołówce szkolnej, by przygotować śniadanie z przyniesionych produktów. Przed rozpoczęciem pracy, dzieci dowiedziały się, że śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia. Dostarcza nam bowiem energii i wpływa na lepszą koncentrację podczas zająć. Oczywiście pod warunkiem, że jest przygotowane ze zdrowych produktów.

Pamiętając o zachowaniu higieny, uczniowie chętnie zabrali się do wykonania kanapek. Wokół roznosiły się smakowite zapachy, a stoły mieniły się różnokolorowymi barwami przyniesionych owoców i warzyw. Dzieci miały ogromną frajdę, komponując kanapki według własnych pomysłów. Mogły spróbować nowych smaków i zobaczyć, co na śniadanie lubią jeść ich koleżanki i koledzy.

Gdy śniadanie było już gotowe, należało jeszcze nakryć do stołu. Największą pomysłowością wykazali się tutaj uczniowie trzeciej klasy - Marek Skrzyński i Paweł Kania, którzy nie tylko nakryli swój stół serwetą, ale pomyśleli też o bukiecie.

Wszystkie kanapki przygotowane przez dzieci wyglądały bardzo apetycznie i zachęcały do jedzenia. Nie pozostało nic innego tylko rozpocząć degustację

Mamy nadzieję, że to wspólne śniadanie dostarczyło uczniom nie tylko wielu niezapomnianych wrażeń, ale przede wszystkim zachęciło do zdrowego odżywiania.


UROCZYSTA AKADEMIA Z OKAZJI 11 LISTOPADA

8 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie słowem, piosenką oraz tańcem oddali szacunek symbolom narodowym oraz wyrazili swoją miłość do Ojczyzny i dumę z tego, że są Polakami.

            Punktualnie o godz. 11.11 uczniowie oraz nauczyciele odśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy w ramach ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

Następnie wszyscy zgromadzeni z zainteresowaniem wysłuchali montażu słowno – muzycznego oraz obejrzeli układ choreograficzny z biało - czerwonymi wstęgami wykonany przez uczennice z klasy VII.

Na zakończenie głos zabrała pani dyrektor Elżbieta Kuźma, która podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie tak wspaniałej, niezwykle wzruszającej lekcji historii.

Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodu.

Godny strój, przypięcie kotylionu, wysłuchanie apelu z prawdziwą powagą zaangażowaniem, to szacunek dla historii i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu.


Program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada- zobacz ...

Odezwa Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości

11 Listopada w województwie lubelskim - zobacz ...


Park linowy

 


Spotkanie z Duchem Bieluchem

        Idąc śladami uczniów klasy VIII, 29 listopada czwartoklasiści wybrali się do Podziemi Kredowych w Chełmie, by spotkać się z legendarnym Duchem Bieluchem. Spacer kredowymi korytarzami dostarczył zwiedzającym niepowtarzalnych emocji, a spotkanie z prawdziwym panem, władcą i opiekunem tej podziemnej krainy – Duchem Bieluchem zostanie w pamięci bardzo, bardzo długo.

            Kolejną, wyjątkową atrakcją była wizyta w Parku Wodnym. To miejsce jest dla dzieci istnym rajem! To właśnie tu uczniowie korzystali ze wszystkich przeznaczonych dla ich wieku atrakcji, którymi niewątpliwie są baseny, zjeżdżalnie, gejzery, wspinaczki po ściance. Ci, którzy poczuli się zmęczeni atrakcjami wodnymi, mogli odpocząć w jacuzzi.

            Wracając do szkoły, wszyscy uczestnicy obiecywali, że do Chełma jeszcze wrócą.


Szkoła pamięta

            Uczniowie naszej szkoły włączyli się do akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła pamięta.

            25 października członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem odwiedzili grób księdza Krystiana Kotulskiego – wieloletniego nauczyciela religii, gdzie złożyli wieniec i zapalili znicze.

            Ponadto wszystkie miejsca pamięci narodowej, miejsca związane z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej zostały uporządkowane przez uczniów i ich wychowawców oraz udekorowane wiązankami i zapalonymi zniczami.

            Również z tej okazji, nauczyciel historii zorganizował wycieczkę patriotyczną do Muzeum Historycznego Światowego Związku Żołnierzy AK w Bondyrzu.

            Dzień był okazją do zadumy i kultywowania pamięci.


Próbna ewakuacja

        25 października przeprowadzona została próbna ewakuacja, której celem było utrwalenie procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

            Po usłyszeniu sygnału alarmowego, wszystkie osoby przebywające w budynku szkolnym, zachowując zasady zawarte w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, przedostały się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki. Tam, z dala od miejsca zagrożenia, nauczyciele sprawdzili obecność uczniów znajdujących się pod ich opieką. Po zakończonym alarmie wszyscy wrócili do swoich zajęć.

            Akcję obserwował Komendant Gminny Ochotniczej Straży Pożarnej w Adamowie – Pan Stanisław Palonka.


Gminny Turniej Tenisa Stołowego

o Puchar Wójta Gminy Adamów 2019 r.

24.10.2019r. po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Szewni Górnej odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Adamów. Udział w turnieju wzięło 31 uczestników z Suchowoli i Szewni. W każdej kategorii wiekowej szkoła mogła wystawić po trzech zawodników i zawodniczek. Po uroczystym otwarciu przystąpiono do sportowej rywalizacji. Młodzi sportowcy w miłej atmosferze walczyli o jak najlepsze miejsca. A było o co walczyć!Wszyscy, którzy stanęli na podium, otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody, które ufundował Wójt Gminy Adamów.

Kl. IV Dziewczyny

1. Maja Kniaź- SP Szewnia Górna

2. Zuzanna Buryło- SP Szewnia Górna

3. Eliza Mazur SP- Suchowola

Kl. IV Chłopcy

1. Szymon Stropek- SP Szewnia Górna

2. Sebastian Dobek- SP Suchowola

3. Jakub Kolano- SP Szewnia Górna

Kl. V-VI Dziewczyny

1. Gabriela Kusior- SP Suchowola

2. Izabela Kukiełka- SP Szewnia Górna

3. Amelia Greszta- SP Szewnia Górna

Kl.V-VI Chłopcy

1. Greszta Dawid- SP Szewnia Górna

2. Przemysław Częścik- SP Szewnia Górna

3. Grela Mateusz- SP Suchowola

Kl. VII- VIII Dziewczyny

1. Sandra Piskor- SP Suchowola

2. Izabela Pakuła- SP Szewnia Górna

3. Julia Kowalczuk- SP Szewnia Górna

Kl. VII- VIII Chłopcy

1. Jakub Gromadzki- SP Szewnia Górna

2. Szymon Kania- SP Szewnia Górna

3. Michał Szykuła- SP Suchowola


Spotkanie z policjantami i psem tropiącym

            23 października naszą szkołę odwiedzili specjalni goście, policjanci – sierżant sztabowy Edyta Mazurek, aspirant Marek Pawlak, młodszy aspirant Marek Macek oraz niecodzienny gość – pies policyjny Neo z Miejskiej Komendy Policji w Zamościu.

            Tego dnia dzieci z klas 0 – III zgromadziły się w oddziale przedszkolnym, aby powitać gości. Podczas spotkania dowiedziały się o tym, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, jak reagować w sytuacji zagrożeń wynikających z kontaktu z osobami nieznajomymi, z którymi nie wolno rozmawiać ani wpuszczać ich do domu.

            Przewodnicy i opiekunowie psa tropiącego opowiedzieli najmłodszym uczniom, na czym polega jego praca, po co psy pracują w policji oraz czym dokładnie się zajmują. Dzieci z zachwytem przyglądały się umiejętnościom czworonoga.

            Następnie odbyła się pogadanka na temat zagrożeń mogących wynikać z kontaktów ze zwierzętami. Policjanci zwrócili szczególną uwagę na zachowanie podczas spotkania z nieznanymi psami. Zaprezentowali bezpieczną pozycję żółwia, którą należy przyjąć w przypadku ataku ze strony psa. Wszystkie dzieci chętnie przećwiczyły zaprezentowaną przez policjantów pozycję. Ponadto, zainteresowane tematem, zadawały pytania, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Zaprzyjaźniły się z policyjnym owczarkiem niemieckim, który nie krył zadowolenia z pieszczot, jakimi go obdarzyły.

            Spotkanie to będzie miało zapewne wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku policjanta i rangi jego pracy dla społeczeństwa.

            Serdecznie dziękujemy policjantom i psiakowi za to, że znaleźli czas na spotkanie z naszymi dziećmi. Mamy nadzieję, że takie spotkania odbywać się będą coraz częściej.

            Zapraszamy!


Warsztaty z programowania

           17 października 2019 r. uczniowie klasy I, II i III uczestniczyli w warsztatach zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu.

W trakcie warsztatów dzieci poznawały podstawy programowania w języku ScratchJr. Dowiedziały się, jak należy formułować polecenia wysyłane komputerowi, jak samodzielnie poruszać się po aplikacji ScratchJr, zmieniać i dodawać duszka, edytować tło. W dwuosobowych grupach tworzyły projekty w poznanej aplikacji na tabletach. Wszyscy uczniowie byli ogromnie zaangażowani i skoncentrowani na wykonywanym zadaniu.

Dzieci świetnie się bawiły, a przy okazji czegoś nowego nauczyły.


Wielki Polak

            18 października cała społeczność szkolna zebrała się, by uczcić 41. rocznicę wyboru kardynała Wojtyły na Stolicę Piotrową. Po raz pierwszy bowiem od 455 lat papieżem nie został Włoch, lecz Polak, wadowiczanin - Karol Wojtyła. 16 października o godz. 17.20 nad Kaplicą Sykstyńską uniósł się biały dym. Chwilę później zebrani na placu pielgrzymi, ujrzeli uśmiechniętą twarz kardynała Karola Wojtyły, który przyjął imię Jan Paweł II.

            Uczniowie z ogromnym sentymentem wspominali postać tego Wielkiego Polaka. Bardzo wyraźnie wybrzmiały słowa, że odwaga, siła ducha i całe życie Papieża wciąż nas inspirują i pomagają zmieniać świat na lepsze. Odśpiewana została bardzo dobrze znana wszystkim Polakom, a ukochana przez Papieża pieśń - Barka.


Kolorowe Ranczo

            15 października 2019 r. uczniowie klasy I, II i III odwiedzili Gospodarstwo Agro Edukacyjne Kolorowe Ranczo położone w miejscowości Łabunie Reforma. Podczas zajęć edukacyjnych dowiedzieli się, jak przebiega proces kiszenia kapusty. Wielką frajdę sprawiło im robienie placków na sodzie, a potem konsumowanie ich z dodatkiem pysznych, domowych dżemów.

            Jednak największą atrakcją dla dzieci okazało się karmienie zwierząt – owieczek, kózek, świnek morskich oraz zabawa z nimi.

            Pogoda dopisywała, więc można było korzystać z uroków wsi i wspólnych zabaw na świeżym powietrzu. Dużym powodzeniem cieszyły się zawody w przeciąganiu liny, skoki przez długą skakankę, skoki na hula – hop, czy „bitwa na mąkę”. Nikt nie wrócił do szkoły głodny, bo jeszcze czekała na dzieci pieczona kiełbaska i pieczone ziemniaki.

            Żal było odjeżdżać, ale mamy nadzieję, że wrócimy tam wiosną ...


Śladami walk Batalionów Chłopskich – rajd pieszy

         Podobnie jak w zeszłym roku, pogoda dopisała i pieszy rajd Szlakiem walk Batalionów Chłopskich odbył się w pięknej panoramie polskiej jesieni.

            W wędrówce pod Pomnik Powstania Zamojskiego oraz Pomnik pod Wojdą towarzyszyli nam koledzy ze Szkoły Podstawowej w Wólce Wieprzeckiej.

            Zarówno Pomnik Powstania Zamojskiego, jak i ten upamiętniający pierwszą bitwę chłopskiego wojska w obronie Zamojszczyzny posłużyły utrwaleniu wiedzy o BCh. Pod Wojdą bowiem otrzymaliśmy zadania z historii Batalionów Chłopskich, by wspólnie z kolegami zaprzyjaźnionej szkoły ułożyć trimino (odmianę układanki domina) o Powstaniu Zamojskim i bitwie pod Wojdą.

            Lasy Wojdy to dobre miejsce, aby choć na chwilę rozbrzmiały w nich partyzanckie pieśni intonowane przez młodych ludzi wdzięcznych tym, którzy bili się o Zamojszczyznę. Przy słowach Rozszumiały się wierzby płaczące rozpierała nas duma, że mamy możliwość dotknąć historii naszych przodków.

            Nasz trud fizyczny i umysłowy został nagrodzony. Pieczone kiełbaski wzmocniły na tyle, że byliśmy gotowi ruszyć w drogę powrotną.

            Uczniowie klasy VIII wykazali się nie lada kondycją. Wraz z opiekunem doszli do Adamowa. Druga grupa cierpliwie czekała na autobus szkolny w Bliżowie, którym wróciła do Szewni Górnej.

            Jeśli w przyszłym roku starczy sił, ponownie ruszymy śladami tych, którzy przelewali krew za wolną Polskę.


Wdzięczność ma tysiąc twarzy

            14 października, w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej, zebrali się nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście, by uczcić Dzień Edukacji Narodowej.

            Jako pierwsza głos zabrała Pani Renata Szyper – Michałuszko, która w słowach skierowanych do zebranych, zwróciła uwagę na rolę nauczyciela w edukacji i wychowaniu kolejnych pokoleń. A jest to trudna rola, bo to przecież nauczyciel towarzyszy młodemu człowiekowi w drodze ku dorosłości.

            Dzień Nauczyciela to dzień, w którym ze wszystkich stron słychać podziękowania i życzenia. Pani Renata podziękowała nauczycielom za zaangażowanie w staraniach o dobre wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Pracownikom administracji i obsługi podziękowała za ciężką pracę na rzecz całej społeczności szkolnej.

            Wszystkim zaś życzyła wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności, realizacji postawionych sobie celów i szczęścia w życiu osobistym.

            Podobne życzenia w imieniu swoim i Wójta Gminy Adamów przekazała Pani Ewelina Droździel – Szykuła – Skarbnik Gminy.

            Jak co roku pracownicy wyróżniający się dobrą pracą, zaangażowaniem i inicjatywą, otrzymali Nagrody Dyrektora.

            Podsumowaniem uroczystości była część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież. Pierwszoklasiści tańcem zainicjowali radosny, świąteczny nastrój, który kontynuowali starsi uczniowie. Wręczyli wybranym nauczycielom Oskary 2019. I tak wręczone zostały Oskary w kategorii Złoty Trzepak, Złoty Karabinek, Złoty Dobromir, Złoty Loczek i w wielu innych, równie ciekawych. Następnie młodzież pokazała wszystkim zebranym groteskowy obraz codzienności szkolnej. Z ust uczniów wypłynął najpiękniejszy bukiet słów – bo naprawdę Was kochamy! A puenta występu była wyraźna – szkoła jest wesoła, sympatyczna. Jest super!


Wycieczka do Podziemi Kredowych i Parku Wodnego w Chełmie

8 października 2019 r. uczniowie klasy VIII wraz z wychowawczynią, p. Eweliną Kozyrską oraz z p. Renatą Szyper - Michałuszko wybrali się na wycieczkę do Chełma. Pomysł wycieczki podsunęli sami uczniowie.

Pierwszym punktem podróży były Chełmskie Podziemia Kredowe. Jest to zabytek staropolskiego górnictwa kredy, jedyna tego typu kopalnia w Europie. Znajdują się tutaj liczne ekspozycje geologiczne, archeologiczne i historyczne. Podróż po włościach Ducha Bielucha odbywała się pod opieką przewodnika, który zabawnie i barwnie opowiedział o tradycji wydobywania chełmskiej kredy. Wędrując przez labirynt białych korytarzy, uczniowie oglądali muzealne instalacje, pokazujące proces wydobycia tego surowca. Oczywiście wszyscy z niecierpliwością oczekiwali spotkania z Bieluchem. Doczekaliśmy się go stosunkowo szybko. Duch pojawił się, zaprosił do zwiedzania i nie omieszkał wszystkich nastraszyć. Niestety nie zgodził się na sesję zdjęciową.Zwiedzanie podziemi trwało godzinę i było na swój sposób ekscytujące.

Czas wycieczki urozmaiciliśmy również wizytą w parku wodnym. Na miłośników wodnych atrakcji czekały baseny z licznymi niespodziankami, zjeżdżalnie, kąpiele „bąbelkowe” w jacuzzi. Uczniowie mieli okazję wspinać się po linach i ściance, a także dać się ponieść nurtowi specjalnie przygotowanej rzeki.

Czas, który spędziliśmy razem bardziej nas zintegrował i był świetną nauką oraz zabawą dla wszystkich. Mamy nadzieję, że to nie ostatni wyjazd i powtórzymy go niebawem.


Smacznie i zdrowo

            Październik to miesiąc pełen kolorów i smaków, które zagościły również w przedszkolnej grupie. Z tego powodu realizowano projekt edukacyjny „Smacznie i zdrowo”. Najpierw dzieci poznały nazwy i walory owoców, które przyniosły do przedszkola. Omawiały znaczenie witamin dla zdrowia człowieka, zwłaszcza w porze późnojesiennej. Śpiewały piosenki i zaaranżowały układ taneczny „Sałatka owocowa”. W ramach podsumowania panie zaprosiły dzieci do witaminowej zabawy kulinarnej. Przedszkolaki, zanim zabrały się do krojenia, porządnie umyły rączki i zapoznały się z zasadami bezpiecznego posługiwania się nożem.

Zasady dbania o higieniczny styl życia przypomniała pani Teresa Gmitrzuk – pielęgniarka Ośrodka Zdrowia w Adamowie, która odwiedziła wychowanków podczas zajęć. Samodzielne przygotowanie sałatki sprawiło przedszkolakom ogromną radość i satysfakcję, a co najważniejsze zachęciło do zjedzenia całych porcji owoców.


 Zagubione sumienie

            to spektakl, który przygotowali dla dzieci i młodzieży aktorzy Krakowskiego Teatru Edukacji i Profilaktyki. Teatr istnieje od 2001 roku i do tej pory zyskał uznanie wielu placówek na terenie całego kraju.

            03 października uczniowie klas IV, V i VI mieli okazję poznać nowe widowisko noszące tytuł Zagubione sumienie. Widowisko poruszające problem przemocy i agresji, a także braku szacunku, bardzo podobało się widzom. W jednej chwili uczniowie znaleźli się w szkole, gdzie rozgrywa się walka o spokój i wzajemny szacunek wśród rówieśników. Od kilku lat postrachem jest tutaj Nochal – uczeń klasy VI, który zastrasza, kradnie, prześladuje.

            Rozmowa Nochala z panią woźną pokazuje, że jest to nastolatek wrażliwy,inteligentny i ma ogromne problemy rodzinne. To one są źródłem nagannego zachowania. Na szczęście słowa pracownika szkoły uświadamiają chłopcu, jaką krzywdę wyrządza swoim kolegom. Poczucie winy nie daje mu spokoju – przeprasza wszystkich.

            Nasi uczniowie aktywnie włączyli się w spektakl. Stali się bohaterem drugoplanowym. Bardzo głośno wyrażali swoje emocje, podpowiadali aktorom, co mają mówić, co powinni robić.

            Czy takie spektakle są potrzebne? Z całą pewnością – tak! Pełnią one rolę zajęcia edukacyjnego prowadzonego niekonwencjonalnymi metodami. Nie ma tu ławek, odpytywania, ocen. Te warunki sprawiają, że uczniowie chętnie uczestniczą w takich lekcjach i takie lekcje przynoszą oczekiwany efekt. Dziś tak właśnie było - uczniowie wychodzili ze świadomością, że szacunek należy się każdemu – bez względu na wiek i wykształcenie.

            Dziękujemy pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoczku za umożliwienie uczniom udziału w tych swoistych warsztatach profilaktycznych poruszających problem przemocy, agresji, braku szacunku i konsekwencji tych zachowań.


XXVII BIEGI PRZEŁAJOWE W MAJDANIE WIELKIM

3 października 2019 r., w Majdanie Wielkim odbyły się zawody w XXVII Biegach Przełajowych o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

Do rywalizacji przystąpiło 5 szkół podstawowych: trzy z Gminy Krasnobród (Kaczórki, Krasnobród, Majdan Wielki) i dwie z Gminy Adamów (Suchowola oraz nasza szkoła). Rywalizowano w 8 kategoriach na różnych dystansach. Indywidualnie najlepsze miejsca spośród uczniów naszej szkoły zajęli: Przemysław Częścik – 1 miejsce (chłopcy kl. VI), Wiktoria Guziak – 1 miejsce (dziewczęta kl. VIII), Julia Lewusz – 1 miejsce (dziewczęta kl. VII) Krystian Mlonek– 1 miejsce (chłopcy kl. V), Wiktoria Kucner -2 miejsce (dziewczęta kl. VI),   Roksana Włoszuk- 2 miejsce (dziewczęta kl. V), Kamil Materna -2 miejsce (chłopcy kl. VI) oraz 3 miejsca Flaga Karol i Gabriela Pupiec. W klasyfikacji drużynowej nasi uczniowie wywalczyli 4. miejsce. Warto dodać, że wszyscy nasi reprezentanci, a było ich 15 ukończyli swoje biegi i zdobywali punkty do klasyfikacji drużynowej. Oprócz w/w zawodników startowali również: Karol Wiatrzyk, Izabela Chadam, Lena Lewusz, Wojciech Świergoń, Oliwia Brzozowska, Agata Kucner.


Święto Chłopaka

Od najmłodszych lat uczymy dzieci, aby pamiętały o ważnych uroczystościach w życiu rodziny czy życiu przedszkola. Równie ważne jest więc Święto Chłopaka. Z pomocą rodziców udało się przygotować niespodziankę dla naszych chłopaków. Dziewczynki wręczyły im upominki i złożyły życzenia. Nie brakło także w tym dniu słodkiego poczęstunku dla wszystkich dzieci przygotowanego przez jedną z mam, rozmów i zabaw interaktywnych. Dzieci mogły sprawdzić swoją spostrzegawczość, refleks, wspólnie szukały skarbów i grały w piłkę nożną, a nawet tworzyły utwory muzyczne. Był to dzień pełen radości dla dzieci, za co DZIĘKUJEMY!

Dziękujemy wszystkim Rodzicom, którzy pomogli w zorganizowaniu tej uroczystości!


Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

            Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka jak co roku obchodzony jest 20 września. Święto to zostało ustanowione, aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju i edukacji dzieci. Dzień ten ma także dostarczyć dzieciom kolejnych okazji do świętowania, wspaniałej zabawy oraz czerpania radości z bycia przedszkolakiem.

            W tym dniu na dzieci z oddziału przedszkolnego 5-6 latków czekało wiele atrakcji i niespodzianek przygotowanych przez panie opiekunki i jedną z mam z naszej grupy. Wśród nich znalazł się między innymi słodki poczęstunek. Wszyscy bawili się znakomicie, a zadowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków. Z pewnością ten radosny dzień na długo pozostanie w pamięci każdego dziecka.

Monika Bochen

 


Dzień Głośnego Czytania

            Głośne czytanie na pewno jest dobrym pomysłem na wspólne spędzanie czasu, bo uczy myślenia, poprawia koncentrację, ułatwia naukę.

            I dlatego 26 września pani Zofia Nadra – bibliotekarz odwiedziła grupę przedszkolaków i przeczytała maluchom fragment książki Ryjek. Ponadto przybliżyła dzieciom pojęcia związane z czytelnictwem. Były to takie pojęcia jak: tytuł, autor, okładka, ilustracje oraz biblioteka. Pani Zofia zaproponowała też zabawy. Przedszkolaki bawiły się więc w dzielenie wyrazów na sylaby, naśladowały dźwięki wydawane przez tytułowego bohatera czytanej lektury.

To był przyjemnie spędzony czas i być może dzieciaki zachęcą swoich bliskich, by w gronie rodzinnym kontynuować pomysł głośnego czytania…

 


Narodowe Czytanie 2019

            W tym roku ósmy już raz młodzież i nauczyciele naszej szkoły aktywnie włączyli się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie, nad którą honorowy patronat objęła Para Prezydencka.

6 września uczniowie i nauczyciele wspólnie odczytali fragmenty zaproponowanych przez Parę Prezydencką nowel.

Zgodnie z sugestią Pana Prezydenta młodzież i nauczyciele spotkali się, by razem odkryć piękno i aktualność polskich nowel. Udowodniliśmy tym samym, że akcja, […] popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno literatury polskiej ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

Chętni uczniowie mogą wziąć udział w konkursie literackim związanym z przeczytanymi fragmentami nowel. Zadaniem uczestnika konkursu jest przeczytanie wybranej przez siebie noweli i napisanie recenzji. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody. Jakie? Oczywiście książki!


Czas powrotów …

            Wrzesień to miesiąc cudownych kolorów, dojrzewających kasztanów, grzybów, babiego lata. To miesiąc pachnący złotą polską jesienią. To też miesiąc powrotów do szkolnych sal, korytarzy, do przyjaciół ze szkolnej ławy. Dlatego w pierwszych słowach pani dyrektor powitała powracających z wakacji. Życzyła im samych sukcesów w szkole, wytrwałości w pracy. Do tych życzeń przyłączył się Wójt Gminy Adamów, który za pośrednictwem pani Marzeny Greszty skierował serdeczne słowa w stronę uczniów i nauczycieli.

            Ale wrzesień 80 lat temu był inny. Pierwszego dnia tego miesiąca atak z pancernika Schleswig Holstein rozpoczął II wojnę światową, najkrwawszą z wojen. Tego dnia nikt nie przeczuwał jeszcze, że wojna będzie długa i wyniszczająca. Zginęło wielu żołnierzy i cywilów. Zebrani w sali gimnastycznej uczcili ich pamięć minutą ciszy, złożeniem wiązanki kwiatów i zapaleniem zniczy pod pomnikiem poległych.

            Ważnym punktem uroczystości inaugurującej rok szkolny 2019/2020 była Msza Św. celebrowana przez ks. Wiesława.

            Na koniec uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.


                             Informacja dla Uczniów i Rodziców

           11 stycznia 2020 r. w godz. 15.00 - 20.00 w szkole odbędzie się zabawa noworoczna. Uczniowie mają zapewniony dowóz i odwóz zgodnie z poniższym.

Przyjazd:

vLipsko Polesie - 14.15

vGuciów - 14.40

vSzewnia Dolna – 14.15

vBliżów - 14.40

Powrót:

vLipsko Polesie, Guciów - 20.00

vSzewnia Dolna, Bliżów - 20.00

            Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców wraz z dziećmi.

            Przypominam, że ferie zimowe trwają  od 13 stycznia 2020 r. do 26 stycznia 2020 r.

W czasie ferii zimowych zapewniamy opiekę dzieciom z oddziałów przedszkolnych w godz. 8.00- 13.00 ( bez dowożenia i dożywiania).

                                       Dyrektor szkoły

                                      Elżbieta Kuźma

   

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016