Strona główna

Strona główna


Motto

„Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali ...”

Jan Paweł II


Misja szkoły

1. Uczymy prawdy.

2. Kształtujemy piękno.

3. Wychowujemy do twórczego działania w samodzielnym życiu.

4. Działamy po to, aby:

- nasi uczniowie maksymalnie rozwinęli swoje umiejętności

i postawy w każdym aspekcie: intelektualnym, duchowym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym;

- rodzice darzyli nas zaufaniem i aktywnie wspierali nasze działania;

- nauczyciele mieli pełną satysfakcję z wykonywanej pracy;

- szkoła cieszyła się uznaniem środowiska.

Wizja szkoły

Szkoła stwarza uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie.


OGŁOSZENIE

Od dnia 04 sierpnia 2017 r. do dnia 14 sierpnia 2017 r. w Zespole Szkół w Szewni Górnej

nie będzie czynny sekretariat – urlop wypoczynkowy.Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2016/2017

- Zimowa przerwa świąteczna   - 23-31 grudnia 2016 r.

- Ferie zimowe - 16 - 29 stycznia 2017 r.

- Wiosenna przerwa świąteczna – 13 -18 kwietnia 2017 r.

- Egzaminy gimnazjalne – 19-21 kwietnia 2017 r.

- Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych – 23 czerwca 2017 r.

- Ferie letnie – 26 czerwca 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.


Dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych

- 31 października 2016 r. ( poniedziałek);

- 19-21 kwietnia 2017 r. ( środa- piątek);

- 02 maja 2017 r. ( wtorek);

- 16 czerwca 2017 r. ( piątek);

Dni otwarte godz. 15.00

- 26 października 2016 r.

- 07 grudnia 2016 r.

- 29 marca 2017 r.

Zebrania z rodzicami

- 14 września 2016 r.

- 16 listopada 2016 r.

- 01 lutego 2017 r.

- 17 maja 2017 r.

   

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016