Program edukacji antynikotynowej

Szczegóły

Informacja na temat realizacji programu antynikotynowego

 

„Czyste powietrze wokół nas”

 

dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

 

w Zespole Szkół w Szewni Górnej w roku szkolnym 2014/2015

zobacz więcej ...


PROGRAM PROFILAKTYKI ANTYNIKOTYNOWEJ DLA UCZNIÓW KLAS I – III „NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”

 

Na przełomie lutego i marca 2015r. klasy Ia i Ib szkoły podstawowej zakończyły realizację programu profilaktyki antytytoniowej dla uczniów klas I-III ,,Nie pal przy mnie, proszę ” zainicjowanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Szkolnym koordynatorem podejmowanych działań była p. Monika Bochen przy współpracy z realizatorem - p. Danutą Grulą.

Działania podjęte w ramach realizacji programu miały na celu zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu oraz wykształcenie u uczniów umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą, jak też propagowanie zdrowego stylu życia. Program składał się z pięciu zajęć warsztatowych o tematyce zdrowotnej:

1) Co to jest zdrowie?
2) Od czego zależy nasze zdrowie?
3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
4) Co robić, gdy własne zdrowie jest zagrożone?
5) Nie pal przy mnie, proszę!

Oprócz zadań wynikających z realizacji programu nauczyciele podjęli z własnej inicjatywy szereg dodatkowych działań.

Już w I semestrze do współpracy została zaproszona do pielęgniarka, która przeprowadziła pogadankę na temat szkodliwości palenia i palenia biernego, a także poruszyła temat zdrowego odżywiania się i dbania o higienę osobistą. Podczas z spotkania ze strażakiem również poruszana była kwestia szkodliwego działania dymu i sposobów jego unikania. Również w I semestrze odbyła się wycieczka w celu ustalenia źródeł dymu.

Uczniowie podczas zajęć rozmawiali o swoim zdrowiu, obejrzeli film animowany z cyklu „Było sobie życie…” – „Płuca”, pracowali w grupach projektując plakaty. Starannie wykonali wydzieranki z Dinkiem, kolorowali znaczki zakazu palenia. Szukali podobnych znaków w naszej szkole. Wspólnie przygotowali przedstawienie profilaktyczne dla dzieci z oddziałów przedszkolnych pt. „ I co ty na to Kopciuszku?”. Samodzielnie wykonali scenografię, a rodzice pomogli w przygotowaniu strojów. Uczniowie licznie wzięli udział w konkursie plastycznym. Zajęcia były przeprowadzony w sposób aktywizujący uczniów, z wykorzystaniem różnorodnych metod i form pracy.

Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w podjętych działaniach profilaktycznych. Na zakończenie wykonały znaczki „Nie pal przy mnie, proszę”, które zaniosły do domu. Konkurs plastyczny był podsumowaniem realizowanego programu. Wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni drobnymi upominkami, najciekawsze prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Koordynator programu

Monika Bochen


Sprawozdanie z programu "Czyste powietrze" - zobacz ...

 


Program przedszkolnej edukacji antytytoniowej

„Czyste powietrze wokół nas”

rok szkolny 2013/2014

Po raz kolejny przystąpiliśmy pod patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Zamościu do realizacji programu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste powietrze wokół nas”. Jest  to już  VI edycja tego  programu, w którym dzielnie i prężnie uczestniczą dzieci 5 i 6- letnie, ich rodzice i nauczyciele . Program ten ma na celu przybliżenie treści z zakresu edukacji ekologiczno - zdrowotnej i antynikotynowej. Program „Czyste powietrze wokół nas” ukierunkowany jest na wdrażanie dzieci do podejmowania świadomych wyborów, kształtowanie prozdrowotnych postaw wobec zjawiska palenia tytoniu.

Dzieci będą zdobywać na zajęciach wiedzę dotyczącą szkodliwości palenia  biernego i czynnego papierosów oraz ich wpływu na organizm palacza i osoby narażonej na wdychanie dymu. Na zajęciach dowiedzą  się ciekawych informacji na temat rodzajów i źródeł dymu. Zdobędą wiedzę na temat cech charakterystycznych dla osoby palącej i nauczą się jak postępować, gdy ktoś pali w ich obecności.

Program będzie realizowany w listopadzie 2013r., gdzie dzieci będą zdobywać wiedzę w/g harmonogramu i założeń  programu: opracowanych scenariuszy, materiałów, pomocy dydaktycznych, prezentacji  multimedialnych, rysunków, pomysłów i propozycji nauczycieli. Dodatkowo dzieci będą miały możliwość porozmawiania na ten temat   z zaproszonymi gośćmi do przedszkola: pielęgniarką, policjantem i strażakiem.

Zostaną również przeprowadzone zajęcia otwarte dla rodziców.

Tytuły zajęć warsztatowych dla dzieci:

1. Wycieczka – podczas której dzieci będą obserwowały różne źródła dymu.

2 . Co i dlaczego dymi? – dzieci opowiedzą o różnych źródłach dymu, przyczynach ich wydobywania się.

3. Jak się czuję, kiedy dymi papieros? – dzieci dowiedzą się o szkodliwości dymu tytoniowego.

4. Co się dzieje, gdy ludzie palą papierosy? – dzieci dowiedzą się o skutkach palenia tytoniu i o szkodliwości biernej ekspozycji na dym tytoniowy.

5. Jak unikać dymu tytoniowego? – dzieci dowiedzą się, w jakich miejscach mogą być narażone na dym tytoniowy i jak w takiej sytuacji mogą się zachować.

Dziękujemy rodzicom za  zainteresowanie, chęć i uczestnictwo  w programie antynikotynowym – „CZYSTE  POWIETRZE  WOKÓŁ NAS”.

Szkolny koordynator programu

Monika Bochen


 

   

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016