POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

Szczegóły

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terytorium RP przeprowadzany jest powszechny spis rolny. Rolnicy pytani są m. in. o powierzchnię gruntów i liczbę zwierząt gospodarskich, uprawy rolne i ogrodnicze, liczbę ciągników, maszyn rolniczych i budynków gospodarskich, ale tylko tych, które związane są z prowadzoną produkcją rolniczą. W spisie nie padają pytania o: majątek rolników, zarobki rolników, czy wartości przychodów, a także sprzedawane przez gospodarstwa rolne produkty. Udział w spisie jest obowiązkowy.

W tym okresie użytkownicy gospodarstw rolnych mogą udzielać informacji o gospodarstwach rolnych przez:

  • samospis na stronie internetowej GUS (stat.gov.pl) i spisu rolnego (spisrolny.gov.pl)

    Jest to najwygodniejsza dla rolnika forma wypełnienia obowiązku spisowego, pozwala bowiem na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, t.j. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Ponadto do samospisu można wykorzystać dowolne dostępne urządzenie: smartfon, tablet, laptop, lub też komputer stacjonarny. Przez internet można dokonać spisu do dnia 30 listopada 2020r.

  • telefon, dzwoniąc na numer infolinii spisowej 22 279 99 99 i wybierając 1 – Powszechny Spis Rolny i ponownie wybierając 1 – Spisz się przez telefon. Infolinia dostępna jest codziennie (również w soboty i niedziele) w godzinach 8.00 – 20.00.

Z użytkownikami gospodarstw rolnych którzy nie spiszą się samodzielnie, skontaktują się telefonicznie rachmistrzowie spisowi.

W Urzędzie Gminy w Adamowie w godzinach pracy urzędu dostępne jest stanowisko spisowe, gdzie rolnik może samodzielnie wypełnić formularz internetowy. W celu dokonania samospisu w Urzędzie Gminy należy skontaktować się telefonicznie z pracownikiem Gminnego Biura Spisowego pod nr tel. 84 6187724 aby ustalić dogodny termin spisu.

Gminne Biuro Spisowe w Adamowie na czas trwania Powszechnego Spisu Rolnego 2020 prowadzi dyżury telefoniczne w celach informacyjnych. Dyżury trwają od 1 października do 30 listopada 2020r. w godzinach pracy Urzędu pod numerem tel. 84 6187714.

Ponadto użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy dokonali samospisu w aplikacji spisowej mogą wziąć udział w LOTERII POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 2020, która trwa od 1 października do 23 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje oraz regulamin loterii dostępne są na stronie internetowej:www.loteria.spisrolny.gov.pl. Została również uruchomiona Infolinia, która obsługuje przedsięwzięcie pod numerem telefonicznym 22 122 18 11.

Dla uczestników loterii przewidziano nagrody rzeczowe:

20 Nagród I stopnia w postali laptopów Dell Inspiron G5 5500

88 Nagród II stopnia w postaci tabletów Samsung Galaxy Tab S6 Lite wraz z aktywną kartą z dostępem do Internetu (20 GB/mies.)

400 Nagród III stopnia w postaci przenośnych dysków twardych Seagate Expansion 2TB

Odbędą się trzy losowania pod nadzorem komisji w terminach:

• 20 października 2020 r.

• 3 listopada 2020 r.

• 23 listopada 2020 r.

Każde losowanie będzie relacjonowane na żywo na kanale YouTube Głównego Urzędu Statystycznego.

Dodatkowo informujemy, że Urząd Statystyczny w Lublinie organizuje konkursy dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów są dostępne na stronie internetowej:

https://lublin.stat.gov.pl/aktualnosci/powszechny-spis-rolny-2020-konkursy,163,1.html

Dla zwycięzców konkursów przewidziane są również atrakcyjne nagrody: dyski twarde, słuchawki, pendrivy, powerbanki, ładowarki indukcyjne, głośniki bluetooth, myszki bezprzewodowe.

Zachęcamy rolników do dokonywania samospisu przez internet oraz do udziału w loterii i konkursach dotyczących spisu rolnego.

Obowiązek realizacji spisów rolnych nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych oraz rozporządzeń (WE) nr 1166/2008 i (UE) nr 1337/2017 (Dz. Urz. L 200 z 07 .08.2018). Jednocześnie obowiązek ten wynika z rekomendacji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), zawartych w dokumencie pt. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Główny Urząd Statystyczny zapewnia, że wszystkie dane osobowe i dane o gospodarstwie rolnym są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas spisu rolnego jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

   

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016