Rok szkolny 2012/2013

Szczegóły

Osiągnięcia uczniów 2012/2013

 • Izabela Kukiełka zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Drzewo- ludki”;
 • praca Marty Mlonek została umieszczona na wystawie pokonkursowej Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego ,,Mój anioł” zorganizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie;
 • Igor Cios został laureatem II edycji konkursu Ministra Edukacji Narodowej ,,Mam 6 lat” ( forma plastyczna) w województwie lubelskim i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego;
 • Paulina Szawracka zajęła I miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Twórczości dla Dzieci i Młodzieży ,, Zawsze niech będzie …..” (forma muzyczna) pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Zamościa zorganizowanym przez Stowarzyszenie na Rzecz Integracji z Dziećmi i Młodzieżą Niepełnosprawną ,,Wszyscy Razem” i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu oraz zajęła I miejsce i zdobyła Statuetkę ,, Józefowskiego Słowika” w XI Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej o ,, Józefowskiego Słowika”;
 • Agata Kucner, Paulina Szawracka i Marta Mlonek otrzymały nagrody pocieszenia w formie wejściówek do Krainy Zabaw ,, Jaś i Małgosia” w konkursie plastycznym           ,, Moje wymarzone wakacje”;
 • Oliwia Kotarba zdobyła nagrodę w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Kartka świąteczna – Boże Narodzenie, Nowy Rok” zorganizowanym przez MDK w Pabianicach;
 • Justyna Romaszko i Natalia Pura otrzymały wyróżnienie w I Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Anioł” zorganizowanym przez MDK w Krasnymstawie.
 • Wiktoria Zaleśna zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym                     „ Czarować wyobraźnią”, zorganizowanym w ramach wystawy prac Wojciecha Siudmaka w Muzeum Narodowym w Kielcach. Otrzymała też list gratulacyjny od Pana Posła na Sejm RP, Pana Marka Poznańskiego; II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „50 urodziny Jacka i Agatki” i I miejsce w konkursie „Dobranocki z dawnych lat”, zorganizowanych przez Muzeum dobranocek                       w Rzeszowie; otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Szkoła o jakiej marzę”, w kategorii 6 – 10 lat, zorganizowanym przez Radio Lublin; otrzymała wyróżnienie w konkursie plastycznym „Nasz Region w Naszej Europie”, zorganizowanym w ramach II konferencji „ Prawdziwa Europa Regionów a Rozwój Polski Wschodniej” w Białymstoku, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Europa naszym wspólnym domem”, nagroda Wójta Gminy Dębica               w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Zwierzęta w utworach Wandy Chotomskiej”, I miejsce w Konkursie Plastycznym ,,Moje wymarzone wakacje” – zorganizowanym przez Krainę Zabaw ,, Jaś i Małgosia w Zamościu, I miejsce                 w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Bezpieczna droga do szkoły” – zorganizowanym przez WRD KWP w Lublinie i Galerię OLIMP; Uczennica otrzymała stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w dziedzinie artystycznej w roku 2013.
 • Kacper Kwaśniuk - nagroda pocieszenia w formie wejściówki do Krainy Zabaw               w Konkursie Plastycznym ,,Moje wymarzone wakacje” – zorganizowanym przez Krainę Zabaw ,, Jaś i Małgosia w Zamościu;
 • Izabela Tymosz otrzymała wyróżnienie w Konkursie plastycznym „ Nasz Region w Naszej Europie”, zorganizowanym w ramach II konferencji „ Prawdziwa Europa Regionów a Rozwój Polski Wschodniej” w Białymstoku;
 • Konrad Pakuła otrzymał wyróżnienie w konkursie plastycznym „ Moje spojrzenie na świat bohaterów powieści Janusza Korczaka”, zorganizowanym przez Nowohucką Bibliotekę Publicznaą w Krakowie;
 • Natalia Kurzempa otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Fantastyczny Kosmos”, zorganizowanym przez Centrum Kultury Agora we Wrocławiu; w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Mój Anioł”, zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie” praca Natalki została zakwalifikowana do wystawy pokonkursowej, I miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,, Zawsze niech będzie…”, I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Europa naszym wspólnym domem”, wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,, Bezpieczna droga do szkoły” ;
 • Dominika Wojczuk zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym                   ,, Europa naszym wspólnym domem”;
 • Amelia Sołtys zajęła III miejsce w XII Wojewódzkim Konkursie Plastycznym                     ,, Zawsze niech będzie…”,
 • Julia Małyszek zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,, Europa naszym wspólnym domem”;
 • Oliwia Kozyrska, Małgorzata Grela, Wiktoria Szykulska, Wiktoria Skiba, Klaudia Pliżga, Aleksandra Rak, Paweł Dąbrowski i Klaudia Gontarz brali udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z matematyki „Pingwin” organizowanym przez EDI – Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe.
 • Oliwia Kozyrska, Małgorzata Grela, Wiktoria Szykulska, Wiktoria Skiba, Klaudia Pliżga, Paulina Kwaśniuk, Paweł Dąbrowski, Kacper Selech i Klaudia Gontarz brali udział w konkursie matematycznym „Szpak” organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu.                              
 • Piotr Bielak zajął IV miejsce w Powiatowych Igrzyskach Tenisa Stołowego w Szczebrzeszynie.
 • Wiktoria Szykulska zakwalifikowała się do II etapu konkursu z języka angielskiego „Clickonmaniack”.
 • Michał Marguła zajął:
 • I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Sumo w Łęcznej ( do 35 kg)
 • I miejsce I Pucharze Polski w Sumo oraz Otwartych Mistrzostwach Tyszowiec w Mini Sumo
 • III miejsce w Mistrzostwach Województwa Młodzików w zapasach                                         w Chełmie
 • I miejsce w II Rzucie Indywidualnej Ligii Młodzików w Zapasach Styl Klasyczny w Chełmie
  • I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Sumo

     ( kategorii do 45 kg )

 • I miejsce w II Rzucie Indywidualnej Ligii Młodzików w Zapasach Styl Klasyczny w Chełmie
 • Jakub Polakowski zajął:
  • I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Sumo w Łęcznej ( do 45 kg)
  • I miejsce I Pucharze Polski w Sumo oraz Otwartych Mistrzostwach Tyszowiec                 w Mini Sumo ( do 46 kg)
  • III miejsce w Międzynarodowych Zawodach w Sumo „ Erd Cup 2013”                                   w Budapeszcie ( do 45 kg )
  • I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Sumo           ( kategorii do 45 kg )
 • Michał Sokołowski zajął I miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Sumo ( w kategorii do 65 kg )
 • w przedmiotowym konkursie matematycznym organizowanym przez Kuratorium Oświaty     w Lublinie – uzyskał tytuł finalisty;
 • w V Edycji Konkursu Interdyscyplinarnego dla uczniów gimnazjum organizowanego przez II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Zamościu – uzyskał tytuł finalisty i otrzymał nagrody książkowe;
 • w konkursie matematycznym „Zagimak” organizowanym przez LSCDN Oddział w Zamościu – brał udział w eliminacjach II etapu – rejonowego;
 • w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym „Pingwin” z matematyki w kategorii klasy III gimnazjum, organizowanym przez Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe EDI – otrzymał dyplom uznania;
 • w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Matematycznej Gimnazjalistów organizowanej przez Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej Warszawa – etap I;
 • Kacper Machalski: zajął I miejsce w Międzynarodowym Turnieju w Sumo z okazji Narodowego Święta Niepodległości w kategori - 47kg w Łęcznej; zajął I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Młodzików w zapasach w Chełmie; I miejsce w Mistrzostwach Polski w Sumo w kat. 50kg w Ropczycach; III miejsce w Mistrzostwach Europy w Sumo w kat.50kg w Łutsku; I miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w zapasach w kat.50kg
 • Łukasz Naworol: zajął II miejsce w Międzynarodowym Turnieju w zapasach             w Słowacji; III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach w Radomsku; III miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w zapasach w Zgierzu; zajął I miejsce w Międzynarodowym Turnieju Sumo z okazji Narodowego Święta Niepodległości w kategori – 40kg w Łęcznej; zajął II miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Młodzików w zapasach w Chełmie; I miejsce w Mistrzostwach Polski w Sumo w kat.40 kg w Ropczycach, I miejsce w kat. 40kg młodzików w otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Sumo; V miejsce w Mistrzostwach Europy w Sumo.
 • Mateusz Naworol: zajął VII miejsce w Międzynarodowym Turnieju w zapasach w Słowacji; zajął III miejsce w Międzynarodowym Turnieju Sumo z okazji Narodowego Święta Niepodległości w kategori – 47kg w Łęcznej; zajął III miejsce w Mistrzostwach Województwa Lubelskiego Młodzików w zapasach w Chełmie; III miejsce w Mistrzostwach Europy w Sumo; II miejsce w kat. 48kg. młodzików w otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Sumo
 • Dudek Tymoteusz: brał udział w konkursie matematycznym ZAGIMAK organizowanym   przez LSCDN oddział Zamość i zakwalifikował się do etapu finałowego; zajął VIII miejsce i otrzymał wyróżnienie w konkursie matematycznym PINGWIN organizowany przez EDI Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy w Warszawie.
 • Świgoń Tomasz: brał udział w konkursie matematycznym ZAGIMAK organizowany przez LSCDN oddział Zamość i zakwalifikował się do etapu finałowego; otrzymał wyróżnienie w konkursie matematycznym PINGWIN organizowany przez EDI Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy w Warszawie;
 • Aleksandra Wiatrzyk: brała udział w konkursie biologicznym PINGWIN organizowanym przez EDI Ogólnopolski Konkurs Przedmiotowy w Warszawie otrzymała dyplom uznania;
 • Skrzyński Marcin i Dawid Flaga brali udział w ogólnopolskim konkursie przedmiotowym z matematyki „Pingwin” organizowanym przez EDI – Ogólnopolskie Konkursy Przedmiotowe.
 • Ułaś Damian brał udział w II (okręgowym) etapie konkursu przedmiotowego                     z geografia, organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.
 • Mateusz Polakowski zajął III miejsce w zawodach międzynarodowych w Sumo w kategorii 65kg „Sumo Edr Cup 2013 Budapeszt”.
 • Kamil Kwaśniuk zajął II miejsce w Otwartych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego w Sumo w kategorii 95kg kadetów.
 • Gromadzki Kamil i Poznański Mateusz brali udział w Powiatowym Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego w Szczebrzeszynie.
 • Tomasz Pakuła jest stypendystą Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Uczeń otrzymał informację na temat rekrutacji do Programu Stypendialnego Marzenie                   o Nauce od Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC; zaproszenie na obóz               w imieniu Klubu Astronomicznego „Almukantarat” w Warszawie; listy gratulacyjne ze szkół ponadgimnazjalnych w Zamościu, jak również zaproszenie do kontynuowania nauki po ukończeniu gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych im. Unii Europejskiej w Zamościu.

 • Diana Sak, Dawid Juszczak i Cezary Wietrzyk brali udział w drugiej edycji konkursu wiedzy o Lokalnej Grupie Działania i Obszarze Objętym Lokalną Strategią Rozwoju „Roztoczańskie orły” w Zwierzyńcu. Diana Sak zdobyła wyróżnienie oraz nagrodę w formie plecaka i śpiwora, Dawid Juszczak zdobył wyróżnienie i nagrodę książkową a Cezary Wietrzyk zajął III miejsce i w nagrodę otrzymał aparat fotograficzny Samsung.

Uczennica klasy I PAULINA SZAWRACKA zajęła I miejsce i zdobyła statuetkę ,,Józefowskiego Słowika” w XI Małym Festiwalu Piosenki Dziecięcej zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie pod Honorowym Patronatem Burmistrza Józefowa.


W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Europa naszym wspólnym domem" zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr4 w Koszalinie pod honorowym patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Koszalina,  uczennice klasy III Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Szewni Górnej zajęły I miejsca.

w kategorii "Jedna Europa z wielu kultur" I miejsce zajęły:

Dominika Wojczuk i Natalia Kurzempa,

w II kategorii na logo konkursu "Europa naszym wspólnym domem" I miejsce zajęły:

Wiktoria Zaleśna i Julia Małyszek.


PAULINA SZAWRACKA uczennica klasy I zajęła I miejsce w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ,,Zawsze niech będzie” POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚCIA (forma muzyczna) zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu - (nauczyciel: Krystyna Puźniak).

DARIA GANCARZ uczennica klasy II zajęła II miejsce w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ,,Zawsze niech będzie” POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚCIA (forma muzyczna) zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu - (nauczyciel: Elżbieta Dąbrowska).

NATALIA KURZEMPA uczennica klasy III zajęła I miejsce w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ,,Zawsze niech będzie” POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚCIA (forma plastyczna) zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu - (nauczyciel: Danuta Grula).

AMELIA SOŁTYS uczennica klasy III zajęła III miejsce w XII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TWÓRCZOŚCI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ,,Zawsze niech będzie” POD HONOROWYM PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ZAMOŚCIA (forma plastyczna) zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Zamościu - (nauczyciel: Danuta Grula).


OSIĄGNIĘCIA NASZYCH NAJMŁODSZYCH

OLIWIA KOTARBA uczennica klasy II zdobyła nagrodę w XIV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Kartka świąteczna- Boże Narodzenie, Nowy Rok” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach. Nauczyciel - Marta Smoter.

NATALIA PURA i JUSTYNA ROMASZKO uczennice klasy II zdobyły wyróżnienia Wojewódzkim Konkursie Plastycznym ,,Mój anioł” zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie. Na wystawie pokonkursowej zostały umieszczone prace wykonane przez MARTĘ MLONEK uczennicę kl I, NATALIĘ KURZEMPĘ uczennicę kl III oraz KINGĘ KUŚMIERZ z oddziału przedszkolnego. Nauczyciele: Marta Smoter, Danuta Grula, Krystyna Puźniak, Barbara Michałuszko.


Weronika Michałuszko uczennica klasy V została laureatką drugiej edycji konkursu „PRO zmienia świat- namaluj swój świat”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w ramach promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.10 września 2012 r. w Filharmonii Lubelskiej odbyło się spotkanie podsumowujące konkurs, na które Weronika pojechała wraz z Panią Dyrektor. Weronika za udział w konkursie zdobyła dla szkoły tablicę interaktywną. Dziękujemy i gratulujemy


Wiktoria Zaleśna uczennica klasy III zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Czarować wyobraźnią”, zorganizowanym przez Muzeum Narodowe w Kielcach. Uczennica ta otrzymała też wyróżnienie w Konkursie Plastycznym „Szkoła,o jakiej marzę” zorganizowanym przez Radio Lublin we współpracy z Urzędem Marszałkowskim. GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW
   

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

   
© All Rights Reserved J.G. 2016